Klimatkompenserande och ändamålsenliga lokaler

De gamla lokalerna hindrade Thermo Fisher Scientific i utvecklingen, men i Arendal har man fått till effektiva arbetsflöden mitt i ett logistiskt nav.

Thermo Fisher Scientific är en världsledande producent och leverantör av utrustning och förbrukningsmaterial för laboratorier. Företaget är en fullserviceleverantör inom life science och pharmaindustrin och har de senaste åren haft en mycket positiv tillväxttakt, men de gamla lokalerna begränsade möjligheterna till fortsatt tillväxt. Därför valde man att flytta till nya lokaler som ger mer effektiva arbetsflöden.

– Eftersom vi kunde vara med och bestämma utformningen av lokalen genom hela byggprojektet så tog vi tillfället i akt att skapa ordentliga arbetsflöden. Vi ville ha ändamålsenliga lokaler. Säljer man den typ av produkter som vi har så ställer det extremt höga krav på fastigheten, säger Daniel Midvik, Site Lead, Sweden & Norway.

Bland annat har man satsat på att utforma effektiva lastkajer och höjt brand- och produktsäkerheten. Thermo Fisher Scientific säljer allt från brandfarliga kemikalier till celler som ska förvaras i 80 minusgrader. Det innebär att man behöver ett höglager med ett separat rum som är ATEX-klassat och har ett brandskydd på tre timmar. Man har också fått till ett bra arbetsklimat för medarbetarna.

– Den ljusa och öppna arbetsmiljön ger oss ett behagligare arbetsklimat. Ljudklassningen på kontoret är fantastisk, vi är upp till 17 personer i kontorsklustren och det finns inga störande ljud. Klimatet på lagret är också extremt bra. Ljuset och höjden ger en öppen känsla, och dagsljusinsläppet på lagret är också en ”nice touch”, säger Daniel Midvik.

Fastigheten som klimatkompensering

Att fastigheten i Arendal är BREEAM-certifierad ger många fördelar, både kostnadsmässigt och varumärkesmässigt.

– De prognostiserade kostnaderna med att inte ha en certifierad byggnad, jämfört med en som utlovade energieffektivitet, fokus på medarbetares arbetsmiljö och möjliga alternativa transportsätt är långsiktiga investeringar som är svårare att få till i en äldre eller icke-certifierad byggnad, säger Daniel Midvik.

Miljötänket är något som Thermo Fisher verkligen har implementerat. När man möblerade de nya lokalerna användes en mix av nya, begagnade och renoverade möbler. För företagets varumärke är fastigheten en hjälp i miljöarbetet.

– Vår mission är att möjliggöra för våra kunder att göra världen friskare, renare och säkrare. Då är det viktigt att vi inte har en större miljöpåverkan än vad som krävs. När transporterna kräver stora utsläpp så bör inte vi ha en lokal som ”slösar” med våra naturresurser, säger Daniel Midvik.

Optimalt logistikläge i hamnen

Thermo Fisher har en lång historia i Göteborgsregionen, som är ett strategiskt läge då företagets logistikcenter servar hela den nordiska marknaden.

– Vår nuvarande verksamhet har befunnit sig i Göteborg under lång tid så det var ett naturligt val att stanna kvar. Ur ett logistiskt perspektiv finns det inget bättre läge i Norden för framtiden, säger Daniel Midvik.

Mycket av Thermo Fishers gods kommer med roro-fartyg och man samarbetar med Dachser som ligger ett stenkast från företagets site. Ur ett kundperspektiv ligger man helt rätt och kan nå sina kunder inom utlovade tider.

– Att det satsas på infrastrukturen runt hamnen känns ännu bättre och närheten till samarbetspartner ökar flexibiliteten för oss. Då vi har nordisk kundtjänst tror vi att vi kommer kunna dra nytta och samarbeta med andra bolag inom området. Kort sagt känns framtiden riktigt spännande, säger Daniel Midvik.