Nya lokaler tar samverkan till en helt ny nivå för SIS

Swedish Standards Institute, SIS, projektleder experter från olika branscher som vill utveckla standarder. De kände ett behov av att ha mer samverkan och kontakt med omvärlden och därför valde de att flytta till NCC:s nya fastighet vid Torsplan.

SIS verksamhet går huvudsakligen ut på två saker: att utveckla standarder tillsammans med experter och att sedan tillgängliggöra dem på olika sätt, till exempel genom utbildningar och publikationer. SIS och experterna möts för att hitta gemensamma lösningar, som bidrar till innovationer och underlättar handel och export. SIS kunder kommer från offentlig sektor, företag och intresseorganisationer.

Lokalerna vid Torsplan stärker samverkan

Det händer mycket inom standardisering, både i Sverige och utomlands, och SIS upplevde att man behövde bli effektivare, mer digitala och samverka mer. Det var en stor anledning till varför de valde att flytta. 

– Vi satt i lokaler som skärmade av oss, både gentemot kollegor och de olika intressenter vi arbetar med. För att klara utmaningarna utifrån med digitalisering, ett högre tempo och kortare ledtider behövde vi nya och mer effektiva lokaler, säger Elisabeth Darius, Head of Human Resources på SIS.

SIS arrangerar och håller många möten, både med svenska och internationella intressenter och kunder. Konferenslokalerna i de gamla lokalerna var inte tillräckliga; rummen var små och ytan ineffektiv.  

Nya lokaler blir en nystart

Den avgörande faktorn som fick SIS att flytta var att man ville stödja det förändringsarbete som pågår i organisationen. Man ville skapa bra förutsättningar för samverkan, kommunikation och kunskapsöverföring och dessutom finnas i ett område där kunder och intressenter verkar. 

– SIS vill vara en effektiv och modern organisation och vi vill att våra lokaler ska spegla det. Vi vill vara en attraktiv mötesplats och att våra medarbetare ska känna sig stolta över sin arbetsplats, säger Elisabeth Darius.

På kontoret vid Torsplan träffas kollegor hela tiden och det gör att det enkelt går att samarbeta med kollegor från olika avdelningar. Man bokar fler möten, skapar fler evenemang och det verkar som att medarbetarna fått ny energi. I personalbistron finns en fin och påkostad kaffemaskin med riktigt gott kaffe och det har redan blivit en populär mötesplats, vilket var precis det man ville uppnå, berättar Elisabeth Darius.

Omgivningarna kring Torsplan ger många fördelar

Läget var också avgörande för SIS. Eftersom man har många möten med människor som kommer utifrån var ett krav att kontoret skulle ligga bra till och vara lätt att hitta. 

– När vi kom till Torsplan för att titta på projektet kände jag det jättetydligt, vi passade klockrent in i den värld som håller på att byggas här. Det kändes faktiskt som att komma hem, och efter att vi sett lokalerna fanns det inget annat alternativ som kunde matcha Torsplan, säger Elisabeth Darius. 

Med ett kontor vid Torsplan upplever SIS att man har fått bra förutsättningar för samverkan som man efterfrågade inför flytten. Och att miljön runt Torsplan och grannarna i området sätter avtryck hos medarbetarna på SIS råder det inga tvivel om. Många medarbetare går tillsammans till Sats, som också finns i huset, för att träna och sedan avsluta i SIS bistro med en kopp kaffe. Gemenskapen i området är stor. 

Det finns också ett cykelrum som är ett uppskattat inslag hos medarbetarna, och SIS har även installerat egna duschar, som de som cyklar till arbetet använder flitigt. Flera medarbetare har börjat träna sedan de flyttade till Torsplan.

– Vi gick från att sitta i egna rum till att ha ett öppet kontorslandskap, vilket ju egentligen är en jättestor förändring. Men allt har gått förvånansvärt bra och jag tror att alla fördelar som huset och området erbjuder har gjort att övergången har känts så smidig, säger Elisabeth Darius.