Plandent flyttar till NCC-byggda lokaler på Østensjøveien, Norge

Plandent levererar nyskapande varor och tjänster inom tandvård. När de gamla lokalerna inte längre speglade företagets moderna utbud valde Plandent att flytta till NCC-byggda lokaler på Østensjøveien.

Plandent AS (tidigare Norska Dental Depot) grundades 1903 och är i dag den största leverantören av varor och tjänster till offentliga och privata tandvårdskliniker i Norge. Företaget utformar tandkliniker, levererar inredning och förbrukningsvaror till tandvården.

Sedan 1903 hade företaget bara flyttat en gång, och det var över fyrtio år sedan. Då ägde man lokalerna, men dessa moderniserades inte under årens lopp, delvis på grund av att arbetet med en ny detaljplan för området drog ut på tiden.

– Det blev svårare för Plandent att tala om nyskapande och moderna lösningar för tandläkarna när vi satt i gamla och slitna lokaler. Styrelsen beslutade att vi skulle flytta till en modern byggnad och separera rollen som fastighetsägare från rollen som leverantör till tandläkarna, säger Plandents VD Ragnar Pettersson.

För sin verksamhet valde Plandent ett BREEAM-certifierat passivhus på Østensjøveien som färdigställdes av NCC i december 2013.

Smart utformning av lokalerna skapar unika möjligheter

Vid valet av lokal la man stor vikt vid att ytorna skulle vara moderna och passa företagets behov. Byggnadens starka miljöprofil ser Plandent som något mycket positivt och detta tillsammans med byggnadens spännande arkitektur stämmer väl överens med hur företaget vill uppfattas.

Plandent kom in tidigt i planeringsskedet och valde bland annat att sänka betonggolvet i delar av entréplanet. Detta gjorde det möjligt att ha ett stort showroom med tandläkarutrustning där vatten, luft, ström och data drogs in i en hålighet i golvet. I lokalerna finns också ett mötescentrum som används för kurser och utbildning av egna medarbetare och kunder.

– Vi ville ha lokaler som stämmer överens med den mest moderna tandläkarutrustningen i världen. Vi ville ha en lokal som uppmuntrar till samarbete mellan personer och avdelningar och en lokal där vi kan skapa engagemang hos medarbetare och kunder, säger Ragnar Pettersson.

Nya lokaler som förbättrar samarbetet

De nya lokalerna bjuder på flera härliga miljöer och många av Plandents medarbetare sitter gärna och äter sin lunch i byggnadens atrium i stället för i matsalen. Det är en luftig och fin plats där det går att njuta av den spektakulära arkitekturen. Det finns även en social zon på andra våningsplanet där medarbetare och kunder kan samlas för att utbyta tankar och idéer.

I lobbyn finns en betjänad kaffebar som är öppen både för fastighetens hyresgäster och för allmänheten. På så sätt blir byggnaden verkligen en mötesplats som attraherar och behåller talanger.

Även kommunikationen medarbetarna emellan har förbättrats sedan Plandent flyttade och Ragnar Pettersson ser hur de nya lokalerna också påverkar relationen till kunderna positivt:

– I de gamla lokalerna pratade man ofta om företagets långa historia och hur viktigt det var att förnya sig. Nu pratar man om hur modernt och framåtsträvande företaget är och hur mycket som har hänt hos oss. Lokalerna har varit ett mycket bra val för Plandent!

Østensjøveien 27 har fått flera fina utmärkelser och var som enda nordiska byggnad nominerad i kategorin ”Best Innovative Green Building” under MIPIM Awards i Cannes 2014.