Max - Klimatsmarta varumärken håller i längden

Hållbart samspel mellan människa och miljö är både mål och medel för hamburgerkedjan Max. Den nya lokalen i Torsplan stärker såväl varumärket som miljöarbetet.

När portarna öppnas till Max nyetablering i Stockholm bjuds hungriga gäster på mer än klimatkompenserade hamburgare. Lokalerna i den första etappen av NCC:s kontors- och handelsfastighet Torsplan är även de utvecklade för att minska utsläppet av växthusgaser.
 
Att hyra, eller att själva bygga, miljöcertifierade lokaler utgör en väsentlig del av Max strategi för hållbara affärer. Ett arbete som är djupt förankrat i både affärsmodellen, ledarskapet och kommunikationen.

– Torsplan ligger helt i linje med våra miljömål. Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår klimatpåverkan, säger Richard Bergfors, vd på Max.

Miljöengagemanget skapar kommersiella mervärden genom att stärka företagets varumärke. Med hjälp av miljöcertifieringen kan effektiviseringsarbetet kommuniceras på ett trovärdigt sätt.

– Miljöanpassning och lönsamhet är inte motstridiga på något sätt, tvärt om, säger Pär Larshans, miljöchef på Max.

Allt fler konsumenter låter miljömässiga och etiska förhållanden ingå i sina konsumtionsbeslut.

– Att fler kunder äter hos oss istället för hos konkurrenterna är kanske den största vinsten för miljön, säger Pär Larshans.

Aktivt agerande som överensstämmer med målgruppens värderingar och intressen skapar förtroende för aktören vilket i sin tur genererar affärsmässiga synergieffekter.

Att ta ansvar för klimatfrågor är en framtida hygienfaktor. Max satsar miljövänligt redan i dag.

Det handlar om att ta ansvar från jord till bord. Gäster väljer Max både för den goda smaken och för vårt miljöengagemangs skull.

“Det handlar om att ta ansvar från jord till bord. Gäster väljer Max både för den goda smaken och för vårt miljöengagemangs skull.”

- Pär Larshans, miljöchef på Max

Annika Eriksson
Annika Eriksson

Kundansvarig uthyrning, NCC Property Development