Illustration av framtida lokaler i Arendal, västra Sverige.

Skräddarsydda lokaler att växa i

Att kunna fortsätta växa och möta framtidens krav är några av anledningarna till att Eliasson & Lund Mekaniska AB flyttar till nya lokaler i Arendal. De har varit med hela vägen och utformat lokalerna helt efter sin verksamhet.

Eliasson & Lund Mekaniska AB är en legotillverkare av prototyper och företaget grundades redan 1954. Kundkretsen består av aktörer inom allt från fordonsindustrin till läkemedelsindustrin. Fastigheteten i Arendal omfattar totalt cirka 6 800 kvadratmeter uthyrbar area, varav Eliasson & Lund Mekaniska AB:s hyresavtal står för 75 procent av fastigheten.

Företaget väljer inte bara att bli hyresgäst, utan moderbolaget Eliasson & Lund köper även fastigheten i Arendal. Det kommer sig av att man har ägt sin gamla fastighet och vill fortsätta med det upplägget.

Framtidssäkrar och effektiviserar

Eliasson & Lund Mekaniska AB har haft sina lokaler i Torslanda sedan 1965 och har byggt ut hela fem gånger för att kunna möta verksamhetens ökande krav.

– Jag var inte ens född när vi flyttade in i våra lokaler i Torslanda, så nu är det verkligen dags att flytta till något större. Vi har haft och vill även fortsätta ha en bra tillväxt, och därför behöver vi flytta till större lokaler som kan hjälpa oss att arbeta effektivt och växa ytterligare för att möta framtidens krav, säger Tomas Lindgren, vd för Eliasson & Lund Mekaniska AB.

En av företagets kunder, Volvo Cars, har belönat dem med utmärkelsen Volvo Cars Quality Excellence Awards för sitt kvalitetsarbete. Att fastigheten i Arendal kommer att vara BREEAM-certifierad var väldigt viktigt för Eliasson & Lund Mekaniska AB.

– Vi jobbar hårt med miljön, både för jordens skull och för personalens skull. Med fastigheten i Arendal får vi lokaler som är bra både miljön och vår arbetsmiljö, säger Tomas Lindgren.

Lokaler som sätter arbetsmiljö i fokus

De stora produktionsytorna med sina många maskiner ställer höga krav på lösningar som förbättrar arbetsmiljön. Till exempel är golven extra tjocka för att ta upp vibrationer och temperaturen regleras efter de värmealstrande maskinerna. Ljus har också varit en viktig faktor i arbetsmiljöarbetet och lokalerna i Arendal kommer ha stort ljusinsläpp.

– Lokalen är ju skräddarsydd efter oss och allt som påverkar oss i vårt dagliga arbete. Vi har mätt allt under den här processen för att våra medarbetare ska ha en bra arbetsmiljö i lokaler där de kan trivas, just nu jobbar vi med ventilationen. Det känns jättekul att snart kunna flytta in, säger Tomas Lindgren.