Elgiganten stortrivs i Tornby Handelsgårdar

Elgigantens nya lokal i Tornby Handelsgårdar ligger inte längre än 400 meter från den gamla. Men flytten har inneburit ett stort steg för både kundflödet och trivseln.

I september 2012 slog Elgiganten upp portarna för sitt nya varuhus i Tornby Handelsgårdar i Linköping. Det hade blivit dags för varuhuset att satsa på nya marknader, bland annat på försäljning till företag och inte bara privatpersoner. Valet att stanna kvar i närområdet var däremot en självklarhet. Det berättar varuhusets chef Daniel Prejner Pettersson.

Tornby Handelsgårdar är ett starkt handelsområde som är inne i en positiv utvecklingsfas. Närheten till E4 och det stora upptagningsområdet, som omfattar delar av Småland och Sörmland förutom hela Östergötland, var inget som Elgiganten ville ge upp.

– Vi hade växt ur den gamla lokalen helt enkelt men ville behålla läget, konstaterar Daniel Prejner Pettersson.

Det nya varuhuset har 3 600 kvadratmeter butiksyta vilket är dubbelt så stort som den förra lokalen. Men ett större varuhus och utbud innebär också större utmaningar när det gäller att hjälpa kunderna att orientera sig. Det är även viktigt med bra belysningen för att kunna göra presentationen av produkterna så attraktiv som möjligt.

Det är faktiskt lättare för kunderna att hitta i butiken nu än det var i den gamla. När det är så högt i tak som det är i vår nya lokal, och belysningen är bra så är det lättare för oss att göra lokalen översiktlig.

“Det är faktiskt lättare för kunderna att hitta i butiken nu än det var i den gamla. När det är så högt i tak som det är i vår nya lokal, och belysningen är bra så är det lättare för oss att göra lokalen översiktlig.”

- Daniel Prejner Pettersson, varuhusets chef