Hållbara produkter för ökat bostadsbehov

Ett av NCCs mål är att ligga i framkant för att erbjuda marknaden de bästa hållbara lösningarna. För att möta våra kunders behov har vi kompletterat vår bostadsportfölj med bostadsprodukterna NCC Lamell och Växa.

På NCC vill vi göra det enkelt och tryggt för dig att gå från tanke till inflyttningsklara bostäder. Och självklart ska det vara hållbart. Fokus på gedigna material, låg energiförbrukning och hög boendekvalitet är viktiga delar när vi tänker på hållbara bostäder.

NCC Lamell - en pusselbit med möjligheter

NCC Lamell är ett av NCC:s hållbara bostadskoncept och ett komplement till vårt populära punkthus NCC Folkboende. Konceptet är utvecklat för de stadsmiljöer där det finns krav på kvartersstrukturer och utseendet kan varieras för att passa in i omgivningen och på många olika tomter. NCC Lamell byggs i fyra till åtta våningar och innehåller ljusa och välplanerade lägenheter. Funktionalitet, design och ekonomi har varit i fokus för oss när vi har utvecklat NCC Lamell.

Funktionalitet

God och flexibel möblerbarhet av bostaden tillsammans med optimala rumssamband samt goda ljusförhållanden med tillhörande utblickar har varit vägledande. Funktionaliteten omfattar även entréer och trapphus. I funktionaliteten ingår även byggnadens drift och underhåll som en viktig parameter.

Design

Vid utformning av NCC Lamell har design och upplevelsen av bostadsmiljön varit viktig och vi har varit noggranna och varsamma vid detaljutformning av såväl inre som yttre miljö. Allt med målet att de boende ska uppleva trivsel och få en positiv upplevelse av sitt bostadskvarter med lägre slitage och högre omvårdnad som resultat.

Ekonomi

Vid utvecklingen av NCC Lamell har vi lagt stor vikt vid husets livscykel och ekologiska belastning. NCC Lamell har därför en låg produktionskostnad sammanslagen med låg livscykelkostnad.

Produktionen av NCC Lamell är sådan att den färdiga byggnaden går att Svanenmärka.

Ett typhus med röd fasad och trästommar. Foto/illustration: Illustration
Josef Ulander

Chef Bostadsprodukter, NCC Building Sweden