Vad kostar asfaltering?

Fördelarna med asfalterade ytor är många. Det är underhållsfritt, tåligt och ett prisvärt alternativ. Ett bra förarbete och ett fackmannamässigt utfört arbete ger en säker och väl fungerande beläggning för många år framåt.

Kostnaden för asfaltering varierar beroende på vilka förutsättningar som gäller och påverkas av en rad faktorer. Här följer några exempel.

  • Storlek

Storleken på den yta som ska asfalteras påverkar totalpriset men ofta anges pris per kvadratmeter.

  • Kvalitet

Kvaliteten på asfalten beror på användningsområde och egenskaper av den färdiga ytan. Hög belastning, dränerande, bullerdämpande, trafikmängd är några exempel på faktorer som styr asfaltskvaliteten.

  • Förarbete

En bra asfaltsyta kräver rätt bärlager och ett gediget underarbete. Hur mycket förarbete som är gjort och hur mycket som behöver kompletteras eller justeras påverkar kostnaden.

  • Etableringskostnad

Etableringskostnad är en framkörningsavgift för maskiner och personal och beror delvis på avstånd för transport och antal maskiner som krävs för att utföra arbetet.

Vi kommer alltid ut på plats för att mäta och göra en bedömning innan vi lämnar ett pris. Dina önskemål och krav tillsammans med våra beräkningar och speciella kompetens utgör grunden för ett bra arbete. Utifrån de funktioner du beskriver, så föreslår vi lämpliga tekniska lösningar som ger en säker och väl fungerande beläggning för många år framåt.

Skicka gärna en förfrågan via våra webbformulär så kontaktar vi dig inom kort. Klicka på företag och föreningar eller privatperson här bredvid så kommer du rätt.

Hoppas att vi ses!