Öppet hus - kom och väx med oss.

Nu besöker vi ett antal orter i Västerbotten och Norrbotten och bjuder in
till öppet hus. Kom och möt oss på en ort nära dig och låt oss berätta om
våra olika roller, anställningsformer och hur det är att arbeta på NCC.

Fredric Westling

Personalchef, HR Operations, NCC Group

Henrik Salenrud

Area Manager, Asfalt Sverige, NCC Industry

Möt våra medarbetare