Bild: Joakim Appelquist

Gör mer medvetna val med miljövarudeklarationer

På NCC kan du köpa asfaltprodukter med deklarerad miljöpåverkan kopplade till det specifika verket där asfalten tillverkas. Det ger dig underlag för en skarpare miljö- och klimatkalkyl.

Arbetet med EPD:er skapar ett förändringstryck på asfaltbranschen. Vi kan nu på ett transparent och kvantifierbart sätt visa att vi är med och ställer om vår bransch mot en asfaltproduktion med lägre CO2-utsläpp.
Linda Löwhagen, EPD process manager NCC