Gör mer medvetna val med miljövarudeklarationer

Från NCC kan du köpa asfaltprodukter med deklarerad miljöpåverkan kopplade till det specifika verket där asfalten tillverkas. Det ger dig underlag för en skarpare miljö- och klimatkalkyl.

Arbetet med EPD:er skapar ett förändringstryck på asfaltbranschen. Vi kan nu på ett transparent och kvantifierbart sätt visa att vi är med och ställer om vår bransch mot en asfaltproduktion med lägre CO2e-utsläpp. Vi ser att fler och fler kunder ställer krav på att vi asfalttillverkare ska reducera våra växthusgasutsläpp. Då kräver de ofta EPD:er som verifikat. Det tycker vi är bra!
Linda Löwhagen, EPD process manager NCC