Förnyelsebar energi i asfaltverken

Istället för olja använder NCC träpellets i våra asfaltverk. Det får alla våra vägprojekt i Norden glädje av.

Ett skifte i branschen 

Att gå över till förnyelsebar energi var för oss ett sätt att minska vårt oljeberoende och samtidigt vår miljöpåverkan. Vår teknik gör det möjligt att i stor skala använda träpellets i asfaltproduktionen, det ger en radikalt koldioxidreducerad tillverkningsprocess i våra asfaltverk. Detta är en teknik vi själva har utvecklat och har patent på. 

Långsiktigt hållbar råvara

Efter att under flera år ha undersökt olika alternativa bränslen, har vi valt att satsa på träpellets i våra asfaltverk. En anledning är att träpellets inte konkurrerar med drivmedels- eller livsmedelsframställning. Tack vare vår innovation kan träpellets också användas i stor skala, ett krav för att kunna genomföra denna omställning fullt ut.

Testad och förfinad teknik

Användningen av träpellets kräver en speciell teknik för att asfaltprodukten ska uppnå rätt kvalitet. Bränslets verkningsgrad är hög, vilket ger en mycket resurs- och energieffektiv process i asfaltverket. Tekniken är utvecklad och testad av NCC tillsammans med flera partners under lång tid.