Förnybar energi i asfaltverken

Istället för olja använder NCC träpellets i våra asfaltverk. Det får alla våra vägprojekt i Norden glädje av.

Ett skifte i branschen 

2013 tog NCC steget över från eldningsolja till träpellets. Att gå över till förnybar energi var för oss ett sätt att minska vårt oljeberoende och samtidigt sänka CO2-utsläppen i vår produktion. Vår teknik gör det möjligt att i stor skala använda träpellets i asfaltproduktionen, det ger en radikalt koldioxidreducerad tillverkningsprocess. Detta är en teknik vi själva har utvecklat och har patent på. 

Långsiktig råvara

Efter att under flera år ha undersökt olika alternativa bränslen, valde vi att satsa på träpellets i våra asfaltverk. En anledning är att träpellets inte konkurrerar med drivmedels- eller livsmedelsframställning eftersom det är en restprodukt från skogsindustrin. Tack vare vår innovation kan träpellets användas i stor skala, vilket var ett krav för att kunna genomföra omställningen fullt ut.

Testad och förfinad teknik

Användningen av träpellets kräver en speciell teknik för att asfaltprodukten ska uppnå rätt kvalitet. Bränslets verkningsgrad är hög, vilket ger en mycket resurs- och energieffektiv process i asfaltverket. Tekniken är utvecklad och testad av NCC tillsammans med flera partners under lång tid.