Asfaltlim och klister

Gummiasfaltlim – G-Lim G - Sätt betongkantstenarna på plats

Oxiderad bitumen i förpackning.

Betongkantstenar som lossnat är enkelt åtgärdade, bara du använder rätt lim. Med hjälp av G-lim G får du kantstenarna snabbt på plats igen.

G-lim G är ett polymer-modifierat gummiasfaltlim som är baserat på en komponent. Du använder det smidigt på plats för att göra limsträngar. G-lim G är till exempel ett klokt val när du ska limma betongkantstenar som har lossnat. Du behöver inte röra om före användning.

Kort fakta

Fysikaliska tillstånd

Fast vid omgivningstemperatur

Form

Flytande vid normal arbetstemperatur

Färg

Mörkbrun till svart

Doft

Karakteristisk

Flampunkt

>220 °C

Självantändningstemperatur

>230 °C

Arbetstemperatur

150-170 °C

Standardförpackning

Kartong om 25 kg
1 pall = 14 kartonger (350 kg)

Gummiasfaltlim – G-Lim S - Utmärkt vid förlimning av undersidan på betongkantstenar

Oxiderad bitumen i förpackning.

Gummiasfaltlimmet G-lim S används inte bara i vår egen bransch. Även tillverkningsindustrin har fått upp ögonen för vårt ”superlim”. Det gläder oss.

Är du i färd med att förlimma undersidorna på betongkantstenar? Då rekommenderar vi G-lim S å det varmaste. G-lim S är ett polymermodifierat gummiasfaltlim med en komponent. Limmet används flitigt av vägentreprenörer men även av tillverkningsindustrin – i synnerhet för produkter som betongkantsten. Du behöver inte röra om före användning.

Kort fakta

Fysikaliska tillstånd

Fast vid omgivningstemperatur

Form

Flytande vid normal arbetstemperatur

Färg

Mörkbrun till svart

Doft

Karakteristisk

Flampunkt

>220 °C

Självantändningstemperatur

>230 °C

Arbetstemperatur

170-190 °C

Standardförpackning

Kartong om 25 kg
1 pall = 14 kartonger (350 kg)

Gummiasfaltklister – G-LIM 110 - Klister som klarar temperaturväxlingar

Oxiderad bitumen i förpackning.

Klimatet här i Norden ställer krav på vilket klister du använder. G-lim 110 är ett gummiasfaltklister som kan användas både inomhus och utomhus.

G-lim 110 används med fördel i horisontella dilatationsfogar*, tätningsfogar, gjut- och vägasfaltbeläggningar, betongkonstruktioner med mera. Du kan sätta igång med arbetet utan fördröjning eftersom du inte behöver röra om före användning.

*Dilatationsfog: fog som delar upp en byggnadskonstruktion i olika delar så att för varje del längdändringar förorsakade av temperaturväxlingar medges. Källa: Nationalencyklopedin

Kort fakta

Fysikaliska tillstånd

Fast vid omgivningstemperatur

Form

Flytande vid normal arbetstemperatur

Färg

Mörkbrun till svart

Doft

Karakteristisk

Flampunkt

>220 °C

Självantändningstemperatur

>200 °C

Arbetstemperatur

170-190 °C

Standardförpackning

Kartong om 25 kg
1 pall = 14 kartonger (350 kg)

Oxiderad bitumen – Binab BIT I0 85/25 - Underlättar hållbar klistring

Oxiderad bitumen i förpackning.

Ska du klistra bitumenmattor och cellglas? Då rekommenderar vi vår produkt BIT IO 85/25. Den är enkel att använda och behöver inte ens röras om före användning.

BIT IO 85/25 är en oxiderad bitumen som är utmärkt att använda vid klistring av bitumenmattor. Den är utvecklad för att alltid användas tillsammans med kompletterande produkt då den inte är avsedd för att användas exponerad. BIT IO 85/25 lämpar sig väl för klistring av cellglas. Produkten kräver ingen omrörning.

Kort fakta

Fysikaliska tillstånd

Fast vid omgivningstemperatur

Form

Flytande vid normal arbetstemperatur

Färg

Mörkbrun till svart

Doft

Karakteristisk

Flampunkt

>200 °C

Självantändningstemperatur

>230 °C

Arbetstemperatur

190-210 °C

Standardförpackning

Kartong om 20 kg
1 pall = 25 kartonger (500 kg)

Beställ produkter

Läs mer om vår integritetspolicy