Gjutasfalt läggs på en broyta. Foto: Joakim Kröger

Tätskikt och gjutasfalt

Gjutasfalt - en bituminös beläggning utan hålrum och utan tillkommande packningsarbete. Varje år förlorar fastighetsägare och väghållare hundratals miljoner kronor till följd av bristande kvalitet på tätskikt. Tyvärr ofta helt i onödan. Med rätt val av utförande och material, hade skadorna aldrig inträffat.

Över 135 års erfarenhet

Nya Asfaltbolaget bildades år 1875 och är grunden till vår nuvarande verksamhet inom gjutasfalt.  Numera bedrivs verksamheten av NCC Industrys specialavdelning BINAB. Vi tar vår kreativitet och mångåriga erfarenhet till hjälp när vi designar och utför tätskikt så att fukt och vattenskador inte uppstår.

Din försäkring mot fuktproblem

Skillnaden mellan gjutasfalt och vanlig asfaltsbetong (ABT) är att gjutasfalt har mer bindemedel och finmaterial vilket ger en helt tät produkt utan hålrum. Gjutasfalt behöver inte packas och ger en vattentät yta som kan ta upp deformationer, vilket i sin tur förhindrar sprickbildning. Den ger en hårdhet och slitstyrka som med lätthet kan konkurrera med betong.

Gjutasfalt används som vattenisolerade tätskikt på broar, parkeringsdäck, terrasser, balkonger och tak. Den lämpar sig också utmärkt som golv i garage, djurstallar, deponier och inom industrin samt vid renovering i känslig kulturmiljö och som skydd mot radon.

Gjutasfalt passar utmärkt för vägreparationer så som potthål, sprickor, spårbildning eller i samband med spårfräsning. BINAB erbjuder i de fallen ett stort urval av gjutasfaltprodukter från vår egen produktfabrik och via egna agenturer.

Låt fantasin flöda

Gjutasfalt kan modifieras och/eller pigmenteras genom val av stenmaterial eller olika färger för användning till dekorativa beläggningar på t.ex. torg eller i byggnader. Slipad gjutasfalt i simhallar, museer, hotell, barer, utställningshallar, skolor och t.o.m. i privatbostäder blir allt populärare tack vare att det är fogfritt, hygieniskt, energisnålt, ljudabsorberande och lätt att rengöra. Med tillsats av färgat material eller metall öppnas mängder med fler designmöjligheter. Diamantslipning i flera steg understryker gjutasfaltens karaktär och tidlösa elegans. Gjutasfalt kan även skulpteras och användas som konstmaterial.

Miljö

BINAB arbetar aktivt med att sänka temperaturerna vid både tillverkning och utläggning, vilket bidrar till att minska koldioxidutsläppen. Genom att blanda vax i bindemedlet går det att sänka temperaturen vid utläggning av gjutasfalt med upp till 30 grader utan att kvaliteten på beläggningen försämras. Bättre arbetsmiljö för personalen och lägre energiåtgång är två av vinsterna.

Vi återvinner även överbliven färskvara- till exempel gjutasfalt – så att den kan användas i nya projekt. Den långa livslängden på våra produkter är för övrigt ett av våra starkaste miljöargument.

Trygghet

Kundtrygghet och genuint hantverkskunnande har varit BINABs ledstjärna sedan vi asfalterade vår första bro för snart 150 år sedan. Nu för vi vårt arv vidare in i framtiden. Med på färden finns ett tillskott av modern teknik och miljötänkande. Idag har du dessutom en rad spännande valmöjligheter när det gäller beläggningarnas design.