Gjutasfalt läggs på en broyta. Foto: Joakim Kröger

Tätskikt och gjutasfalt

Gjutasfalt - en bituminös beläggning utan hålrum och utan tillkommande packningsarbete. Varje år förlorar fastighetsägare och väghållare hundratals miljoner kronor till följd av bristande kvalitet på tätskikt. Tyvärr ofta helt i onödan. Med rätt val av utförande och material, hade skadorna aldrig inträffat.

Slitstarka löparbanor på Torsplan
Slitstarka löparbanor med gjutasfalt