Smart choices for a better world

De klimatutmaningar vi står inför idag kräver nya sätt att göra saker. Inom våra verksamheter för stenmaterial och asfalt kan vi göra en stor skillnad. Så låt oss prata om att göra smarta val tillsammans.

Vill du fatta beslut som är bra för oss idag utan att äventyra levnadsvillkoren hos framtida generationer? Det vill vi också. Det är en kraftfull drivkraft och tillsammans med dig, våra kunder och intressenter, kan vi utveckla hållbara lösningar som gör skillnad. Vi kan börja med att göra några smarta val just nu. 

Vår ambition 

  • Vara aktivi att förändra branschens tankesätt 
  • Mäta våra framsteg för att säkerställa kontinuerlig förbättring 
  • Göra smarta val i vårt arbete som skapar en bättre värld 

Hållbara smarta val i praktiken 

Vi har höga krav för vårt koncept med smarta valEtt smart val måste minska miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv, minska den negativa effekten av klimatförändringar eller förbättra välbefinnandet under arbete eller fritid. Ett smart val behöver också uppfylla ett antal kriterier för kvalitet och funktion och r inte konkurrera ut andra globalt vitala funktioner, som exempelvis livsmedelsförsörjning. 

Produkter och lösningar inom Smart Choices 

På NCC arbetar vi hårt för att minska vårt miljöavtryck och för att leda vägen med långsiktiga, hållbara produkter och tjänster. Smart Choices grundar sig i de sex fokusområdena från NCC:s hållbarhetsramverkVi har inte alla lösningar, men vi är angelägna om att fortsätta utveckla dem tillsammans med dig. Låt oss presentera några av resultaten inom våra verksamheter för stenmaterial och asfalt: 

NCC Smart Choices

Kristine Ek

Head of Sustainability, NCC Industry