Smart choices for a better world

De klimatutmaningar vi står inför idag kräver nya sätt att göra saker. Inom våra verksamheter för stenmaterial och asfalt kan vi göra en stor skillnad. Så låt oss prata om att göra smarta val tillsammans.

Vill du fatta beslut som är bra för oss idag utan att äventyra levnadsvillkoren hos framtida generationer? Det vill vi också. Det är en kraftfull drivkraft och tillsammans med dig, våra kunder och intressenter, kan vi utveckla hållbara lösningar som gör skillnad. Vi kan börja med att göra några smarta val just nu. 

Vår ambition 

  • Vara aktivi att förändra branschens tankesätt 
  • Mäta våra framsteg för att säkerställa kontinuerlig förbättring 
  • Göra smarta val i vårt arbete som skapar en bättre värld 

Hållbara smarta val i praktiken 

Vi har höga krav för vårt koncept med smarta valEtt smart val måste minska miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv, minska den negativa effekten av klimatförändringar eller förbättra välbefinnandet under arbete eller fritid. Ett smart val behöver också uppfylla ett antal kriterier för kvalitet och funktion och r inte konkurrera ut andra globalt vitala funktioner, som exempelvis livsmedelsförsörjning. 

Produkter och lösningar inom Smart Choices 

På NCC arbetar vi hårt för att minska vårt miljöavtryck och för att leda vägen med långsiktiga, hållbara produkter och tjänster. Smart Choices grundar sig i de sex fokusområdena från NCC:s hållbarhetsramverkVi har inte alla lösningar, men vi är angelägna om att fortsätta utveckla dem tillsammans med dig. Låt oss presentera några av resultaten inom våra verksamheter för stenmaterial och asfalt: 

NCC Smart Choices

Marie Berglund, Raw material & environment, NCC Industry
Marie Berglund

Råvaru- och hållbarhetschef, NCC Industry

Smart Choices NCC Green Asphalt

Nå dina CO2-mål med NCC Green Asphalt

Utsläppen av koldioxid och andra klimatgaser kan minskas kraftigt när man producerar asfalt genom att minska användningen av fossila bränslen, optimera energi och spara resurser. NCC Green Asfalt är vårt sätt att producera asfalt med minsta möjliga inverkan på miljön.

Läs mer om NCC Green Asphalt
Smart Choices NCC Armour Stone

Skydda kustlinjer och stränder med NCC Armour Stone

Behöver du motstå vågornas kraft, regn eller vattenflöden? När du bygger kustskydd, kajer, hamnar, broar, kanaler och vägar vid havet, hjälper NCC Armour Stone att möta utmaningen. Den höga densiteten ger dina konstruktioner hållbarhet och stabilitet.

Läs mer om NCC Armour Stone
Smart Choices NCC Maskinsand

Byt ut natursand och naturgrus med NCC Maskinsand

Natursand och naturgrus har använts för konstruktionsändamål i årtusenden. Men vi måste använda denna resurs sparsamt. Använd istället NCC Maskinsand, som tillverkad av bergkross. Produkten kan uppnå hög kvalitet, vilket gör att den andel cement du behöver i betong kan minskas.

Läs mer om NCC Maskinsand
Dantonit_membraner2

Förhindra skadliga läckage med lösningar av naturmaterialet bentonit

Membranen förhindrar att skadliga, kemiska produkter läcker ut i mark och grundvatten. Bentonit är ett självreparerande, hållbart naturmaterial som kan användas i exempelvis deponier.

Läs mer om Bentonit
Smart Choices NCC Kielo

Ökad biologisk mångfald med NCC Kielo

NCC Kielo handlar om att upprätthålla och främja biologisk mångfald i våra berg- och grustäkter. Vi stöder, utvecklar och förbättrar systematiskt den biologiska mångfalden både under operationer och därefter i rehabiliteringsfasen. Ge tillbaka och lämna så lite spår som möjligt.

Läs mer om NCC Kielo – vår levande täkt
Smart Choices NCC Hållbar Arbetsplats

Hållbar arbetsplats

För att hantera hållbarhetsfrågor inom produktionen har vi en uppsättning obligatoriska och utökade krav på hållbarhet på våra arbetsplatser - utsläpp, avfall, energi, material, social integration och mycket mer. I ditt projekt kan du vara med och påverka omfattningen av åtgärder som vidtas och skapa en bättre eller en avsevärd bättre hållbar arbetsplats. Låt oss sikta högt.

Läs mer om Hållbar arbetsplats