Foto: Studio-E

Ystad Arena

NCC har byggt Ystads Arena för evenemang och sport, framförallt handboll, och rymmer 2 500 åskådare.

Arenan innehåller träningshall och en delbar matcharena, för bland annat elithandboll, omklädningsrum, utrustning för skolidrott, ljudanläggning och elektroniska resultattavlor samt konferens- och VIP-lokal. Projektet har genomförts i partnering.

Markarbetet började i augusti 2014, varefter bygget av match- och evenemangshallen startade. När den stod klar i årsskiftet 2015–2016 rivdes den gamla Österporthallen. Därefter påbörjar NCC bygget av träningshallen. Hela arenan stod klar i slutet av 2016.

Istället för var sin byggnad placerades elitarenan och träningshallarna under samma tak, vilket gör anläggningen mer kostnadseffektiv. Ystad arena är energieffektiv byggnad som är miljöklassad enligt Miljöbyggnad silver, bland annat för att få så låga driftkostnader som möjligt.

Arenan ligger i anslutning till Ystad Arena Bad, som NCC också byggt.

Ystad badhus och Ystad arena. Foto: Studio-E