Foton: Klas Andersson

Nya idrottshallar i Hörby

I partneringsamarbete med Hörby kommun har NCC byggt nya Lågehallarna i Hörby.

De tidigare Lågehallarna var byggda på 1960- respektive 1980-talet. Hallarna var slitna och behövde rustas upp, bland annat för att bli godkända för handbollsspel i de högre divisionerna, men även för idrottsverksamheten i sin helhet i Hörby kommun.

Den ena av hallarna renoverades och den andra revs och ersattes av en ny. Hallarna byggdes samman till en enhet, som förutom de två idrottshallarna även innehåller fler och nya omklädningsrum, café med tillhörande sociala ytor samt utrymme för skola och föreningsliv.

Samarbetet genomfördes i så kallad partnering, en samverkansform med projektets bästa i fokus. Byggstart var i maj 2018 och de nya Lågehallarna var färdiga i augusti 2019. 

Bild på Louise Palm, affärschef Syd, NCC Building Sweden.
Louise Palm

Affärschef, Syd, NCC Building Sweden