Nya idrottshallar i Hörby

I partneringsamarbete med Hörby kommun ska NCC bygga om och uppföra nya Lågehallarna i Hörby, bland annat för att möjliggöra division 1-spel för handbollsklubben IK Lågan.

Nuvarande Lågehallarna är byggda på 1960- respektive 1980-talet. Hallarna är slitna och behöver rustas upp, bland annat för att bli godkända för handbollsspel i de högre divisionerna, men även för idrottsverksamheten i sin helhet i Hörby kommun.

En av de två nuvarande hallarna ska renoveras medan den andra rivs och ersätts med en ny. De två hallarna byggs samman till en enhet, som förutom de två idrottshallarna även kommer att innehålla fler och nya omklädningsrum, café med tillhörande sociala ytor samt utrymme för skola och föreningsliv.

Samarbetet genomförs i så kallad partnering, en samverkansform med projektets bästa i fokus. I ett första skede har parterna tillsammans planerat, budgeterat och projekterat systemhandlingar. Därefter sker byggnation.

Byggstart är planerad till maj 2018 och de nya Lågehallarna beräknas vara färdiga i augusti 2019. 

Nya Lågehallarna

Bild på Louise Palm, affärschef Syd, NCC Building Sweden.
Louise Palm

Affärschef, Syd, NCC Building Sweden