Få byggnader är så ikoniska som Ullevi i Göteborg. Klar och invigd 1958.

Ullevi i Göteborg, en av Nordens största evenemangsarenor, stod klar och invigdes 1958 -  lagom till fotbolls-VM.

SIAB var huvudentreprenör och Nya Asfalt AB ansvarade för pålning och grundkonstruktion. På Wikipedia kan man läsa mer: länk. Genom förvärv och sammanslagningar i olika konstellationer och tidpunkter är de båda företagen nu NCC. Arkitekter var Fritz Jaenecke och Sten Samuelson. Idag ägs arenan av Higab. 

Bilden visar Ullevi under byggnad.
Ullevi under byggnation. Längst ner i höger på bilden ser man SIAB-skylten.

Asfaltering Ullevi

Det gäller att ta hand om det man har och ytorna runt Ullevi behövde lite omsorg. Här har vi planfräst ytorna för att skapa ett plant underlag att jobba på. Svackor har justerats, en yta vid en entré har förbättrats och fem mindre ytor har kapats och rivits för att skapa ett bättre fall till dagvattenbrunnarna. Och till sist har ytorna fått en ny toppbeläggning. Ungefär 3500 kvadratmeter åtgärdades.
Närbild på Ullevis ena läktarsektion. Blåa och röda stolar skriver ordet Ullevi.
Ullevi på sommaren, kontorshus i förgrunden