Vindpark Mombyåsen

Utförande av 10 st gravitationsfundament med tillhörande tillfartsvägar (7 km), kranplaner, monterings- och etableringsytor. Kabelslangförläggning samt därtill tillhörande arbeten för uppförande av 10 st vindkraftverk.