Ett enstaka vindkraftverk virvlar på ett utbrett landskap.

Blaiken – en av de största vindkraftparkerna i Norden

Strax söder om Blaiksjön i Sorsele har NCC byggt 30 fundament med tillhörande vägar till en vindkraftpark. Den är därmed en av de största landbaserade vindkraftparkerna i norra Europa.

Fullt utbyggd kommer vindkraftparken att omfatta uppemot 100 vindkraftverk med en installerad effekt om 250 MW som kommer att generera cirka 700 GWh per år. Det motsvarar årsförbrukningen av hushållsel till 150 000 lägenheter. Parken kan bidra med att minska utsläppen av koldioxid med 640 000 ton per år.

NCC:s uppdrag omfattar en andra etapp med 30 fundament, vägar samt planer. Satsningen som genomförs av Blaiken Vind AB, ett av Skellefteå Kraft och Fortumsamägt bolag, följer svenska och internationella mål om förnybar energiproduktion.