Två NCC-medarbetare diskuterar med varandra.

Vattenverk, Tanum

Vattenförbrukningen i Tanums kommun har under de senaste åren ökat avsevärt med störst belastning under sommarhalvåret. Kommunen beslutade därför att utöka sin produktionskapacitet i befintligt vattenverk

I ett avseende är Tanum som Gotland; på sommaren blir vattenbristen enorm eftersom befolkningen blir mycket större. För att tillgodose vattenbehovet och för att kommunen skulle kunna fortsätta utvecklas behövde kapaciteten i vattenverket ökas.  

NCC har byggt sex nya bassänger, tre kolfilterbassänger och tre sandfilterbassänger, samt en lågvattenreservoar precis intill det gamla vattenverket strax utanför Tanumshede. Med det nya vattenverket har kapaciteten dubblerats till 120 liter vatten i sekunden.

Tanums kommun har valt att genomföra projektet i samverkan med NCC och projektets omfattning är:

  • Nya sand- och kolfilter
  • Ny lågreservoar
  • Ny process- och kontorsbyggnad
  • Förberedelse för framtida utbyggnad av UF

Projekteringen av systemhandlingar ledde till att det nya filtersteget designades för 100% kapacitet i stället för att återanvända befintliga filter som tänkt. Detta innebar, paradoxalt nog, en rejäl kostnadsbesparing för projektet och är ett gott exempel på fördelen med partnering.

I augusti 2018 gick projektet vidare in i bygghandlingsprojektering. Produktionen startade i september 2018 med det gamla vattenverket var i full drift under produktionen och i maj 2020 stod vattenverket klart.  

Bild på Per Johansson, affärschef VA-process NCC Infrastructure
Per Johansson

Affärschef Vatten- och Miljöteknik, NCC Infrastructure