Två NCC-medarbetare diskuterar med varandra.

Vattenverk, Tanum

Vattenförbrukningen i Tanums kommun har under de senaste åren ökat avsevärt med störst belastning under sommarhalvåret. Kommunen beslutade därför att utöka sin produktionskapacitet i befintligt vattenverk

Tanums kommun har valt att genomföra projektet i samverkan med NCC och projektets omfattning är:

  • Nya sand- och kolfilter
  • Ny lågreservoar
  • Ny process- och kontorsbyggnad
  • Förberedelse för framtida utbyggnad av UF

Projekteringen av systemhandlingar ledde till att det nya filtersteget designades för 100 % kapacitet i stället för att återanvända befintliga filter som tänkt. 

Detta innebär, paradoxalt nog, en rejäl kostnadsbesparing för projektet och är ett gott exempel på fördelen med partnering.

I augusti 2018 gick projektet vidare in i bygghandlingsprojektering. Produktionen startade i september 2018. I maj 2020 ska verket stå klart att leverera 120 l/s.

Bild på Per Johansson, affärschef VA-process NCC Infrastructure
Per Johansson

Affärschef VA-process, NCC Infrastructure