Vattenkraft, dammrenovering Hylte dammar, Hyltebruk

NCC rustar tillsammans med Statkraft upp dammanläggningen i Hyltebruk, Halland. Anläggningen genomgår dammsäkerhetshöjande åtgärder och anpassas för att klara större vattenmängder. Ordervärdet uppgår till 150 MSEK.

Dammanläggningen i Hyltebruk byggdes i början av 1900-talet och behöver rustas upp. Anläggningen ska också moderinseras och säkras så att den anpassas till förändrat klimat med ökade mängder vatten och kraftigare nederbörd.

Uppdraget sker i samverkan mellan NCC och Statkraft och går ut på att konstruera en ny damm i betong, nya utskov och en jorddamm. NCC ska även förstärka dammslänterna samt installera instrument för att kunna övervaka dammen.

– Uppdraget är intressant och ligger i tiden då många svenska dammar behöver göra motsvarande anpassningar. Det är ett tekniskt avancerade arbete där NCC:s tidigare erfarenhet från liknande projekt kommer väl till pass, säger Lars Eriksson.

Arbetet har påbörjats och beräknas vara färdigt i slutet av 2019. 

Bild på Ola Daleke, chef Tung Industri, NCC Infrastructure Foto/illustration: Erik Mårtensson
Ola Daleke

Affärschef Tung Industri, NCC Infrastructure