Region Västmanland/LINK arkitektur/Carlstedts Arkitekter/TMRW

NCC bygger Region Västmanlands nya akutsjukhus i Västerås

NCC och Region Västmanland har inlett samarbete för att i samverkan bygga det nya akutsjukhuset i Västerås. Sjukhuset planeras att öppna för första patient 2030.

Det nya akutsjukhuset i Västerås ska byggas för att möta framtidens vårdbehov i Västmanland och kommer bland annat att innehålla operation, röntgen, akutmottagning, förlossning, intensivvård, vårdplatser och mottagningar, med en yta på ungefär 75 000 kvadratmeter och cirka 3 000 rum.

I augusti 2021 avtalade NCC och Region Västmanland om att bygga Västerås nya akutsjukhus i samverkan. I de första faserna av projektet har parterna utfört förberedande planering och projektering för att i detalj ta fram underlag för vad som ska byggas. Byggstart och första spadtag genomfördes hösten 2022.

Spadtag med NCC:s koncernchef

Den 14 november 2022 tog NCC:s koncernchef Tomas Carlsson tillsammans med representanter från de politiska partierna och tjänstepersoner från Region Västmanland ett symboliskt första spadtag genom att lägga ett gemensamt pussel för att markera byggstarten.

‒ Sjukhusbyggnationer ställer högra krav på moderna och tekniska lösningar som även ska fungera över tid om vårdens behov skulle förändras. Som Sveriges största sjukhusbyggare med en mängd specialister och en stor erfarenhetsbank så kommer vi säkerställa att både process och slutresultat möter framtidens vårdbehov, säger Tomas Carlsson, koncernchef NCC.

Milstolpe med digital modell av akutsjukhuset i Västerås

Projekteringen avslutades våren 2024 och i maj lämnades sex paket med bygghandlingar över till regionen. Parallellt med projekteringen har entreprenadkontrakt för fyra olika projektdelar successivt tecknats.

– En viktig milstolpe nåddes när bygghandlingarna för Region Västmanlands nya akutsjukhus i Västerås blev klara. En bygghandling innehåller såväl ritningar och beskrivningar som digitala informationsmodeller. De beskriver bland annat vilka material och produkter som ska användas i byggnationen, säger Rikard Lindholm, specialistchef Stora projekt på NCC.

Projektet förbereder sig nu för att under ett par år växla upp till att bli en byggarbetsplats med flera hundra medarbetare som dagligen kommer utföra sitt arbete med bygghandlingarna som ledstjärna.

En väl genomförd projektering av ett komplicerat projekt

NCC har lyckats uppnå ett fint flöde av patienter, personal och besökare i det planerade nya sjukhuset. Ett centralt stråk blir hjärtat i byggnaden och binder ihop den nya byggnaden med det befintliga sjukhuset. Tillsammans har miljöer och tekniska system utformats som säkerställer den akuta vården. Hela sjukhuset är nu byggt i en digital modell där all nödvändig information för kalkyl, inköp, planering och produktion finns.

– Framför allt kräver ett komplicerat projekt som ett sjukhus enormt mycket måttsamordning i tre dimensioner, så att varje rör, eluttag och inredning hamnar på rätt ställe och inte krockar. Det har varit en förmån att få leda en så väl fungerande projekteringsgrupp, där hög närvaro och engagemang med god samverkan har varit nyckeln för att leverera ett robust och flexibelt sjukhus för framtiden, säger Rikard Lindholm.

Fler milstolpar för skyway och bottenplatta

Den skyway som ska knyta ihop det befintliga sjukhuset med det nya akutsjukhuset har monterats vid Region Västmanlands nya akutsjukhus i Västerås i juni 2024.

Den är placerad på våning tre från marken och blir en förbindelse för medarbetare och patienttransporter mellan den nya och den gamla byggnaden. Det var ett utmanande arbetsmoment som krävde en enorm planering och precision för att utföra och har genomförts med hjälp av lyftkran.

Det nya akutsjukhuset byggs med stort fokus på integritet och sekretess och därför vill man ha separata flöden för externa besökare och inlagda patienter. En del av de vårdstödjande ytorna som arbetsrum och mötesrum för vårdpersonal kommer att finnas i de befintliga byggnaderna tillsammans med öppenvårdsmottagningar. För att medarbetarna ska kunna förflytta sig mellan byggnaderna på ett effektivt sätt blir den nya förbindelsen viktig.

Ytterligare en viktig milstolpe var bottenplattan som blev klar i juli 2024.

Arbetet startade i maj 2023 med plattan till den första byggkranen som monterades och sen har arbetet pågått hela året. Bottenplattan är 12 300 kvadratmeter och har fyllts med knappt 6 500 kubikmeter betong motsvarande nästan 33 000 badkar fyllda med betong. Plattan är gjuten i 57 sektioner och utöver detta har ytterligare 86 gjutningar gjorts vid projektet i form av pålfundament, bergplintar som plattan vilar på, en källarvägg på 125 meter, kulvertväggar och valv.

Totalt har 846 lastbilar varit vid projektet med betong för att fylla bottenplattan. Betongen har landat i sina ramar med hjälp av en mastpump för en så bra arbetsmiljö som möjligt och som gör att tunga lyft kan undvikas. Trots en utmanande vinter med mycket snö har gjutningen gått bra med hjälp av olika metoder och med väderskydd.

NCC är Sveriges största sjukhusbyggare

NCC är Sveriges största sjukhusbyggare och har gedigen erfarenhet av både nybyggnation och om- och tillbyggnad av befintliga vårdbyggnader. NCC har sedan lång tid varit engagerade i flera projekt på sjukhusområdet i Västerås och bygger även sjukhus bland annat Göteborg, Eskilstuna, Gävle, Katrineholm och Nyköping.