Varner logistikhall

NCC bygger ny logistikhall för Varner Retail. Varner som äger 14 nordiska klädkedjor centraliserar därmed sin lagerhantering till Vänersborg.

NCC bygger logistikbyggnad med kontor och lager. Byggnaden består av totalt 53 000 kvadratmeter – 9 000 kvadratmeter är ett så kallat höglager på 30 meters höjd och resterande ett låglager på 15 meters höjd. Lagret kommer att vara i stor grad automatiserat. Detta möjliggör för beställaren att centralisera den lagerhantering som idag är utspridd över Norden.

Byggnaden klassas enligt Breeam, det mest utbredda miljöcertifieringssystemet i Europa. Det är ett verktyg som utvärderar och betygsätter byggnaders totala miljöpåverkan. Målet är att logistikbyggnaden ska nå Breeam nivå Very Good.