Ny stadsdel i Vallda Heberg, Kungsbacka

Ny stadsdel med passivhus och 100 procent förnyelsebar energi.

I Vallda Heberg i Kungsbacka utvecklar NCC och Eksta Bostads AB i partnering en miljöanpassad stadsdel med 64 bostäder i småhus och flerbostadshus, ett äldreboende, en förskola, två verksamhetslokaler med mera.

Solenergi och biobränsle

Smarta lösningar minimerar energianvändningen i både byggprocess och drift i Vallda Heberg. Alla byggnader är passivhus som får energi från solceller, solfångare och en närvärmeanläggning driven av biobränsle. Målsättningen är att 40 procent av energibehovet ska tillgodoses med hjälp av solenergi. Äldreboendet kommer även vara självförsörjande på el ifrån solceller på taket.

Passivhus rakt igenom

Alla byggnader i den nya stadsdelen är projekterade för Passivhus enligt FEBY. Vid färdigställandet 2014 kommer området att vara Sveriges största sammanhängande stadsdel med enbart passivhus. Passivhus är så välisolerade att de i princip värms upp av kroppsvärme, elektriska apparater och belysning. Med extraisolerade väggar, golv och fönster samt effektiv värmeåtervinning ur ventilationsluften skapas förutsättningar för ett väsentligt lägre energibehov än byggkraven anger.

Specialutvecklade villor

I Vallda Heberg finns 26 villor som är en variant av NCC:s kostnadseffektiva koncepthus Kuben, uppgraderade till passivhusstandard. Ett krav från Eksta Bostads AB vid upphandlingen var att entreprenören skulle vara beredd att satsa på forskning och utveckling i samband med projektet. Vidareutvecklingen av Kuben är resultatet av ett nära partneringsamarbete mellan NCC och Eksta Bostads AB. De första villorna såldes direkt och är ett tecken på att efterfrågan på energieffektiva passivhus är stor.

Se filmen om Vallda Heberg:

Bild på Stefan Munck, Chef Marknad & Partnering NCC Building Foto/illustration: Erik Mårtensson
Stefan Munck

Chef Marknad & Partnering, NCC Building Sweden