NCC bygger ut Länssjukhuset Ryhov i Jönköping

NCC har fått uppdraget att, i samverkan med Region Jönköpings län, utföra nybyggnad av Hus D1 vid Länssjukhuset Ryhov. Ordervärdet beräknas till 885 MSEK.

NCC har fått uppdraget att, i samverkan med Region Jönköpings län, utföra nybyggnad av Hus D1 vid Länssjukhuset Ryhov. Ordervärdet beräknas till 800 MSEK.

Den nya byggnaden får sex våningar och en yta av 35 000 m2. Den kommer att uppföras norr om sjukhusets huvudentré och ska inrymma en ny akutvårdsavdelning med 40 platser, två vårdavdelningar för medicin med tillhörande dagsjukvård och mottagningar samt mammografimottagning. I byggnaden kommer också att finnas utbildningslokaler för bland annat läkarutbildning som bedrivs av Linköpings Universitet.

- Det är ett fantastiskt roligt att och ansvarsfyllt uppdrag för oss, säger avdelningschef Martin Suurkuusk. Vi fick uppdraget tack vare NCC:s breda kunskap och gedigna erfarenhet att bygga sjukhus runt om i landet. Nu ska vi tillsammans med Region Jönköpings län skapa en modern och funktionell vårdbyggnad anpassad för morgondagens behov.

Se filmen om projektet

Martin Suurkuusk

Avdelningschef Sydost, NCC Building Sweden