NCC bygger ut Länssjukhuset Ryhov i Jönköping

NCC har fått uppdraget att, i samverkan med Region Jönköpings län, utföra nybyggnad av Hus D1 vid Länssjukhuset Ryhov. Ordervärdet beräknas till 800 MSEK.

NCC har fått uppdraget att, i samverkan med Region Jönköpings län, utföra nybyggnad av Hus D1 vid Länssjukhuset Ryhov. Ordervärdet beräknas till 800 MSEK.

Den nya byggnaden får sex våningar och en yta av 34 000 m2. Den kommer att uppföras norr om sjukhusets huvudentré och ska inrymma en ny akutvårdsavdelning med 48 platser, två vårdavdelningar för medicin med tillhörande dagsjukvård och mottagningar samt mammografimottagning. I byggnaden kommer också att finnas utbildningslokaler för bland annat läkarutbildning som bedrivs av Linköpings Universitet.

- Det är ett fantastiskt roligt att och ansvarsfyllt uppdrag för oss, säger avdelningschef Martin Suurkuusk. Vi fick uppdraget tack vare NCC:s breda kunskap och gedigna erfarenhet att bygga sjukhus runt om i landet. Nu ska vi tillsammans med Region Jönköpings län skapa en modern och funktionell vårdbyggnad anpassad för morgondagens behov.

Genomförs i partnering

Projektet genomförs i samarbetsformen partnering. Det innebär att projektet inleds med Fas 1 där NCC och Region Jönköpings län gemensamt tar fram systemhandlingar, projektbudget och detaljprojektering för projektet. Byggstart sker i Fas 2 och beräknas till senhösten 2017. Hus D1 ska stå klar under 2020.

JLLC byggdes av NCC

Som kuriosa kan vi berätta att Länssjukhuset Ryhov byggdes 1980 – 1988 av ABV, SIAB och Skanska i konsortium. ABV och SIAB ingår numera i NCC. Uppdraget att bygga Hus D1 innebär alltså att vi fortsätter som ”stor sjukhusbyggare” i Jönköping.

Se filmen om projektet

Martin Suurkuusk

Avdelningschef, NCC Building