Trafiksäkert cykellopp i Stockholm

När Velothon Stockholm gick av stapeln 13 september 2016 stängdes stora delar av det allmänna vägnätet av i sex Stockholmskommuner. Tack vare etappvisa avstängningar kunde även biltrafik ta sig fram under pågående cykellopp.

Under cykelloppet Velothon Stockholm 2016 fick NCC ViaSafe åter igen uppdraget att säkra 17 mil väg för både cyklister, åskådare och andra trafikanter. Tävlingen anordnades för andra året och cykelloppet går längs landsvägar runt Stockholm. Tävlingen löpte genom Nacka, Tyresö, Haninge, Nynäshamn, Huddinge och centrala Stockholm.

NCC ViaSafe säkrar trafikflödet

NCC ViaSafe är ett koncept inom NCC som erbjuder en totallösning för att förbättra trafiksäkerheten för både trafikanter och de som arbetar på vägen. Konceptet passar även för andra sammanhang, till exempel cykellopp, och användes under Velothon Stockholm 2016.

Tydlighet är ytterst viktigt under ett cykellopp för att skapa en trygg och säker miljö för både tävlingsdeltagare som cyklar i höga farter och alla andra som rör sig i trafiken. Under Velothon var uppdraget att se till att tävlande, elit som motionär, kunde cykla säkert bakom trafikavspärrningar. Samtidigt skulle avstängningarna inte störa allmänheten, efter utvärderingar från loppet 2015 gjordes en rad förbättringar till tävlingen året efter.

Cykellopp med krävande logistik

Det är en enorm logistik kring ett lopp som Velothon Stockholm. Avspärrningarna planerades ett halvår innan och förbereddes redan två dagar före loppet. Allteftersom tävlingen pågick stängdes och öppnades vägar etappvis. Genom att guida till alternativa vägar kunde annan trafik ledas runt de tillfälligt avstängda vägarna.

Cykelloppet hade både start och mål i centrala Stockholm och passerade därför gatorna i Stockholms innerstad flera gånger.