Vy nedanifrån på Tehuset, Borås med omväxlande vit fasad och utbuktande grå fasad.

Tehuset, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås - en av Sveriges mest energieffektiva vårdbyggnader

I juni 2006 beslutades att Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås (SÄS) skulle byggas till med en ny vårdbyggnad. NCC fick ansvaret att uppföra byggnaden och på utsatt tid 2010 stod tillbyggnaden av SÄS, Tehuset, klart. Huset omfattar 20 000 m2 fördelat i 10 plan. Man har också moderniserat och utvecklat en del av sjukhusets befintliga lokaler.

Energieffektivitet och LCC-perspektiv

Tehuset hade tuffa miljömål som man uppnått (strax över 100KW/m2 * år, inklusive verksamhetsförbrukning). Täthet, isolering, materialval och installationer har lett till det goda resultatet. Alla tekniska lösningar har värderats ur ett livscykelkostnadsperspektiv för att säkerställa lägsta möjliga kostnader i förvaltningsskedet.

Partneringsamarbete underlättade

Projektformen är samordnad generalentreprenad som utförts i partnering. De större inblandade parterna formulerade gemensamma mål och arbetssätt före själva byggstarten. Kunden värderade faktorer som organisation och processbeskrivning i sitt urvalsförfarande.