En arbetare står vid en utgrävd vall och blickar bortåt mot kamerans håll. Bland honom finns nyinstallerade likströmskablar.

Världens längsta och mest kraftfulla kabellänk

NCC har för ABB och Svenska Kraftnät anlagt en drygt 19 mil lång likströmskabel mellan Hurva i Skåne och Barkeryd i Småland.

Detta är en del av den 43 mil långa stamnätsförbindelsen Sydvästlänken, som byggs för att öka överföringen av el till södra Sverige och höja driftsäkerheten i det svenska stamnätet. Likströmskabeln mellan Hurva och Barkeryd är världens längsta och mest kraftfulla markförlagda kabellänk.

NCC:s uppdrag omfattade transport, utdragning och förläggning av 4 parallella likströmskablar som kommer att kunna transportera 2 x 720 MW med en spänning på 300 kV. Kabelsträckorna är uppdelade i två delar, en del om drygt 1 mil mellan likriktarstationen i Barkeryd-Nässjö by samt en del om ca 18,2 mil från Lindstad strax norr om Värnamo till likriktarstationen i Hurva. Totalt 19,2 mil.

Med en byggtid på mindre än två år pågick markupplåtelser, vägbyggen, schaktning och kabelläggning samtidigt för att hålla tidsschemat. NCC arbetade i delsträckor med nära två kilometer långa diken där elkabeln av säkerhets- och driftsskäl lades i dubbla par. En total kabellängd på nästan 80 mil.

Unik metod och förbättrad logistik

NCC utvecklade ett flertal unika lösningar för en effektiv produktion och en förbättrad logistikkedja. Det innebar bland annat en specialbyggd trailer som både är självlastande och självlossande. Transportdimensionerna optimerades för vägarnas bredd- och höjdbegränsningar. På så sätt var det var möjligt att utan följebil kunna transportera de 27 ton tunga och 3 meter breda och 4,5 meter höga kabeltrummorna.

För att undvika tidsödande arbetsmoment med placering av kabeltrummorna i traditionella dragbockar utvecklade vi speciella underrollers som möjliggjorde snabb lossning och förberedelse för utdragning av kabel. Vi utvecklade även egen metodik för kabelstyrning. Sammantaget innebar detta stora tidsvinster och en säkrare arbetsmiljö då till exempel tunga lyft kunde undvikas.

Se filmen från Sydvästlänken