Foto: Klas Andersson
Bild på en kvadratisk byggnad med färgglada, rektangelformade mönster.

Strålbehandlingsklinik, Lund

NCC har tillsammans med Regionservice Skåne utvecklat en ny byggnad för strålbehandling vid Universitetssjukhuset i Lund.

NCC fick uppdraget sommaren 2010 och fram till våren 2011 utarbetade NCC och Regionservice Skåne tillsammans de slutliga ramarna för projektet. Ett arbete som inkluderade framtagandet av bygghandlingar och riktpris.

Omfattning

Den nya byggnaden omfattar 10 700 kvadratmeter fördelat på fem våningar. Byggnaden inrymmer mottagningsrum, röntgenavdelning och sex nya strålbehandlingsrum som är placerade i markplan.

Golv, tak och väggar i strålbehandlingsrummen är gjutna av järnmalmsbetong och har en tjocklek av cirka två meter.

Den nya byggnaden har dockats ihop med en äldre byggnad och verksamheten för behandling av cancerpatienter har därigenom kunnat utvidgas.

Samarbetsform

Projektet har genomförts i samarbetsformen partnering som är en strukturerad samarbetsform i byggbranschen, där byggherren, konsulterna och entreprenörerna gemensamt löser en bygguppgift, baserat på ett öppet och förtroendefullt samarbete där allas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom projektets alla skeden.