Störningsfri infodring av vägtrummor i Svärdsjö

Med tekniken strumpinfodring har NCC installerat nio vägtrummor på endast fem dagar.

NCC har installerat nio stycken vägtrummor i dimensionerna 500-1600 millimeter på väg 850 mellan Svärdsjö och länsgräns Dalarna.

Med tekniken flexibla foder kunde förstärkningen av vägtrummorna på väg 850 utföras på endast 5 arbetsdagar. En smidig och störningsfri lösning då alternativet hade varit att helt stänga av vägen eller bygga en provisorisk väg för att kunna schakta och byta ut vägtrummorna på traditionellt sätt. Nu kunde istället arbetet utföras utan omfattande störningar för trafiken. 

Flexibla foder eller strumpinfodring, som det även kallas, är en schaktfri metod för ledningsrenovering. Röret rengörs och inspekteras. Strumpan vrängs eller dras sedan in i det befintliga röret. Den expanderas mot det gamla rörets vägg med tryckluft och härdas med UV-ljus. Kvar blir ett helt skarvlöst rör. Efter bara några timmar kan ledningarna användas igen. 

Detta projekt är ett gott exempel på att tekniken även kan användas i större dimensioner.

Förberedda ledningsrör för Mälarenergi.
Infodring huvudvattenledning, Mälarenergi

NCC förnyar centralt belägen huvudvattenledning i Västerås för att minska risk för nya skador och trygga vattenförsörjningen.

Närbild på en blå vattenledning med "NCC" handritat på den.
Huvudvattenledning, Karlstad

I ett samverkansprojekt mellan Karlstads kommun och NCC har 4 500 meter huvudvattenledning i ett känsligt vatten- och naturskyddsområde förnyats. Schaktfri slip-lining, specialdesignade PE-rör och noggrann planering gör att unik miljöhänsyn kunnat tas.

Henrik Strömbäck, projektchef
Ledningsförnyelse E4, Södertälje

E4 mellan Stockholm och Södertälje är en av Sveriges mest trafikerade trafikleder. Med hjälp av strumpinfodring renoverar NCC tolv vägtrummor helt schaktfritt från vägkanten under åtta nätter.

Bild på en vattenlednings tunnel, med en maskinist synlig i slutet av rörtunneln.
Cementbruksisolering, Stockholm

NCC genomförde 2014-2015 en renovering av Stockholm Vattens vattenledning mellan Högdalen och Nynäsvägen. Renoveringen av den 1200 mm stora stålledningen görs genom cementbruksisolering (CBI) på en sträcka av 3700 meter.