Störningsfri infodring av vägtrummor i Svärdsjö

Med tekniken strumpinfodring har NCC installerat 9 vägtrummor på endast 5 dagar.

NCC har installerat 9 stycken vägtrummor i dimensionerna 500-1600 mm på väg 850 mellan Svärdsjö och länsgräns Dalarna.

Med tekniken flexibla foder kunde förstärkningen av vägtrummorna på väg 850 utföras på endast 5 arbetsdagar. En smidig och störningsfri lösning då alternativet hade varit att helt stänga av vägen eller bygga en provisorisk väg för att kunna schakta och byta ut vägtrummorna på traditionellt sätt. Nu kunde istället arbetet utföras utan omfattande störningar för trafiken. 

Flexibla foder eller strumpinfodring, som det även kallas, är en schaktfri metod för ledningsrenovering. Röret rengörs och inspekteras. Strumpan vrängs eller dras sedan in i det befintliga röret. Den expanderas mot det gamla rörets vägg med tryckluft och härdas med UV-ljus. Kvar blir ett helt skarvlöst rör. Efter bara några timmar kan ledningarna användas igen. 

Detta projekt är ett gott exempel på att tekniken även kan användas i större dimensioner.

Fakta

  • Projekt: Infodring vägtrummor
  • Kund: Trafikverket
  • Byggtid: 5 dagar, 2014
  • Kontraktssumma: 1,2 Mkr