Visulent AB
Södra Sörse, Varbergs Bostad AB

Södra Sörse, Varberg

NCC har inlett ett samarbete med Varbergs Bostad om nybyggnation av cirka 300 lägenheter i Södra Sörse, Varberg. I ett första steg ska parterna tillsammans planera, budgetera och projektera projektet.

NCC:s uppdrag innebär nyproduktion av cirka 300 lägenheter i Södra Sörse, Varberg. Lägenheterna fördelas mellan 1-4 rum och kök, projektet omfattar även ett parkeringshus och parkeringsplatser på mark. Området ligger 1,5 kilometer söder om Varbergs centrum.

Projektet genomförs som en totalentreprenad i samverkan, där NCC och Varbergs Bostad i ett första skede ska planera, budgetera och projektera projektet. Byggnaderna ska projekteras enligt den svenska kravspecifikationen Feby nivå Guld, tidigare känd som svensk passivhus-specifikation, vilket ställer höga krav på byggnadernas effektbehov och energieffektivitet.

NCC har tidigare genomfört Håstensgårdens förskola på uppdrag av Varbergs Bostad som slutbesiktigades i januari 2020.

Södra Sörse bostäder
Visulent AB