Håstensgårdens förskola, Varberg

På uppdrag av Varbergs Bostads AB  påbörjade NCC i oktober 2018 arbetet med nya Håstensgårdens förskola i Varberg, slutbesiktning skedde i januari 2020.