Håstensgårdens förskola, Varberg

På uppdrag av Varbergs Bostads AB bygger NCC en förskola, Håstensgårdens förskola.

Varberg växer och behöver fler förskolor. På uppdrag av Varbergs Bostads AB  påbörjade NCC i oktober 2018 arbetet med nya Håstensgårdens förskola i Varberg. 

Den nya förskolan ska bestå av sju avdelningar för 140 barn. Förskolan ska utöver pedagogiska utrymmen innehålla kök, personalutrymmen, tillhörande utemiljö med gård för lek, parkeringsplatser och varumottagning.  

Förskolan är cirka 1600 kvadratmeter, där förskolan ligger på plan ett och teknikutrymmen på plan två. I januari 2020 ska Håstensgårdens förskola vara klar.  

NCC Barnens Byggskola

I september 2019 arrangerades en Barnens Byggskola i anslutning till arbetsområdet för Håstensgårdens förskola. Se några bilder nedan. 

Bild på Torleif Harrysson, affärschef Väst NCC Building Sweden.
Torleif Harrysson

Affärschef, Väst, NCC Building Sweden