Ny skola på Björkö utanför Göteborg

På Björkö utanför Göteborg utvecklar och bygger NCC en skola för 300 elever, med kommunen som hyresgäst. Projektet genomförs i samarbete med Vacse AB, som förvärvar projektet när skolan är färdigställd.

NCC:s uppdrag omfattar att utveckla och bygga en ny skola på Björkö, i Öckerö kommun väster om Göteborg. Öckerö kommun kommer att teckna ett 25-årigt hyresavtal om cirka 3 500 kvadratmeter. Byggnaden får en bra blandning av klassrum, grupprum och kreativa ytor. Centralt i huset finns skolrestaurang, tillagningskök, samlingssal och folkbibliotek. Skolan kommer att placeras på nuvarande fotbollsplan intill idrottshallen.

Avtalet är resultatet av ett nära och bra samarbete mellan utvecklare, arkitekt och långsiktig fastighetsägare. NCC har tillsammans med Vacse AB och Liljewall Arkitekter tagit fram ett gemensamt förslag på hur den nya skolan kommer att se ut och är ett resultat av den behovsbeskrivning som lärare, elever och föräldrar på Björkö arbetade fram under 2016.

Den nya skolan kommer att rymma cirka 300 elever, från förskoleklass upp till årskurs sex. Projektet kommer att miljöcertifieras enligt miljöbyggnad Silver för höga krav på låg energiförbrukning, god ventilation och bra materialval.

Projektet startar i första kvartalet 2019 och genomförs inom ramen för NCC Property Developments satsning på att utveckla samhällsfastigheter. Skolan byggs av NCC Building Sverige och beräknas vara färdigställd till vårterminen 2021 då Vacse AB tillträder fastigheten.

Arkitektskisser: Liljewall Arkitekter

Bild på Torleif Harrysson, affärschef Väst NCC Building Sweden.
Torleif Harrysson

Affärschef, Väst, NCC Building Sweden