Segerstedthuset, Uppsala universitet

Plats för möten och samlad universitetsförvaltning i samma hus.

Segerstedthuset inrymmer arbetsplatser för universitetsledning och förvaltningsavdelningarna, en yta på 22 000 kvadratmeter. Segerstedthuset ligger centralt i det moderna Uppsala Universitetet. Som genom sin placering och utformning även kommer att vara lätt nåbar för studenter, besökare och allmänhet. Totalt kommer 600 personer att ha sina kontor i huset. Byggnaden inrymmer såväl en gemensam reception som en restaurang.

Vi välkomnar höga krav på hållbarhet

Huset omfattar 22 000 kvm och ska uppfylla kraven för Miljöbyggnad silver, som gäller bland annat energiförbrukning, inomhusmiljö och materialval. Tillsammans med kund utvecklar vi hållbart för framtiden.

Samverkan ger bra lösningar tillsammans

Projektet genomförs i samverkan. Byggnaden färdigställd våren 2017 och inflyttning är beräknad till sommaren 2017. Huset kommer att certifieras enligt miljöledningssystemet Miljöbyggnad.

Henrik Lundin

Affärschef, NCC Building Sweden