Stor badanläggning med upphöjd bubbelpool närmast kameran, och äventyrsbad med rutschkanor av olika storlek.

Sannarpsbadet, Halmstad

Sannarpsbadet är en badanläggning med spektakulärt utseende med mycket "luftiga" konstruktioner.

Nybyggnad av simhall med äventyrsbad, hoppbassäng, 25-metersbassäng och rehab-bassäng med tillhörande funktioner.

Takkonstruktionen bärs primärt upp av två stora limträbalkar. Balkarna är två meter höga och spänner som mest 32 meter. Mellan balkarna finns ett stort stålfackverk som tar hand om stabiliteten. Ovan detta har man placerat lanterniner för att få in mycket dagsljus.