Sannarpsbadet, Halmstad

Sannarpsbadet är en badanläggning med spektakulärt utseende med mycket "luftiga" konstruktioner.

Nybyggnad av simhall med äventyrsbad, hoppbassäng, 25 m bassäng, rehab bassäng med tillhörande funktioner.

Takkonstruktionen bärs primärt upp av två stora limträbalkar. Balkarna är 2 meter höga och spänner som mest 32 m. mellan balkarna finns ett stort stålfackverk som tar hand om stabiliteten. Ovan detta har man placerat lanterniner för att få in mycket dagsljus.

Bild på Hans Ericsson, affärschef Bad, Vatten & Miljöteknik, NCC Infrastructure. Foto/illustration: Erik Mårtensson
Hans Ericsson

Affärschef Bad, Vatten & Miljöteknik, NCC Infrastructure