Riksväg 50 - ökad trafiksäkerhet mellan Mjölby och Motala

NCC har byggt Rv50 mellan Mjölby och Motala. Projektet innefattar en ny mötesfri väg, högbro över Motalaviken, ett stort antal vägbroar samt trafikplatser. Den nya vägen genom Motala är cirka två kilometer kortare än tidigare genomfart.

Bygget av riksväg 50 har genomförts som en så kallad totalentreprenad med funktionskrav. Det innebär att NCC fått i uppdrag att både projektera och bygga vägen. Efter byggtidens slut sköter vi vägen i 20 år.

Snabbare och säkrare väg

Med den nya vägen färdas man säkrare och snabbare mellan E4 och Motala. Miljön längs gamla riksväg 50 är lugnare, renare och mer trafiksäker.

Fördelarna med att bygga ut vägen i denna sträckning är också att den negativa påverkan på de känsliga natur- och kulturvärden längs "gamla" riksväg 50 förbi Alvastra och Vadstena undviks.

Utbyggnaden och flyttandet av riksväg 50 påverkar förstås landskapet med natur- och kulturvärden längs vägen Mjölby-Motala också. Men här finns större möjligheter att minska den negativa påverkan som vägen och den ökade trafikmängden innebär.

Projektet färdigställdes tio veckor före utsatt tid, uppnådde sina mål och utfördes inom budget. Det utmärkta resultatet nåddes tack vare ett starkt engagemang där projektmedlemmarna arbetade mot en gemensam målbild, en modig incitamentsmodell från Trafikverket och ett konstruktivt samarbete präglat av tillvaratagande av innovativa lösningar.

Uppdragets omfattning

I uppdraget ingår att bygga

  • 28 kilometer ny väg mellan Mjölby och Motala
  • 39 vägbroar
  • Åtta trafikplatser
  • En 620 meter lång bro över Skepparpinan i Motala
  • Riksväg 50 får 14 kilometer fyrfältsväg och lika mycket 2+1 väg.