Resecentrum, Umeå Östra

Det nya stationsområdet innebär att Umeå får ett bättre och säkrare stationsområde.

Nybyggnad av resecentrum. Resecentrat består av väntsalar, ett café, personalutrymmen samt kommunikationsutrymmen upp till Norrlands Universitetssjukhus.

Installationsutrymmen, fläkt- och teknikrum, är förlagda i källar- eller souterrängplan. Dessa utrymmen är utförda i platsgjuten betong. Den stora delen, över och vid järnvägen, samt entrébyggnaden vid NUS har bärande stomme av stål, vindavstävning utförd i limträ samt glasfasad.Yttertak är ett utvändigt isolerat plåttak med sedumtäckning. Under Holmsundsvägen finns en förbindelsegång i platsgjuten betong.

Fakta

 • Projekt: Resecentrum, Umeå Östra
 • Kund: INAB, Infrastruktur i Umeå AB
 • Byggtid: augusti 2008 - juni 2010
 • Totalentreprenör: NCC Construction Sverige AB
 • Arkitekt/Konsulter:
  Arkitekt: 
  SWECO Architects.
  Konstruktör: WSP Sverige AB.
 • Större UE:
  VS: NVS

  Ventilation: Delt Ventilation AB. El-installationer: Delt Elteknik AB. Stålstomme: Stålsmide i Luleå AB. Limträ: Martinsons. Glasfasad UPB (Lettland). Snedbanehiss: ALT-hiss. Kontraktsumma: Mark 26 MSEK. Hus 109 MSEK