Resecentrum Strängnäs - knutpunkt vid dubbelspår

På uppdrag av Trafikverket har NCC byggt Strängnäs resecentrum. Förutom en ny modern stationsbyggnad över spåren har projektet även omfattat ett parkeringsgarage med 138 platser och ett busstorg.

Strängnäs resecentrum har byggts över det nya dubbelspåret intill Södertäljevägen. Resecentrum är ett delprojekt i utbyggnaden av Svealandsbanan med dubbelspår samt tunnlar på sträckan mellan Strängnäs och Härad för att öka kapaciteten för tågtrafiken.

Säkrare passage

Den nya stationsbyggnaden är en ny knutpunkt och tillsammans med busstorget i markplan samt garage under mark underlättas tillgängligheten för resenärerna.

Stationsbyggnaden är ett modernt inslag i den nuvarande miljön med uppvärmd vänthall, kiosk, café och wc. De nya förutsättningarna ger en säkrare passage mellan tåg, bussar och garage.

Huset har en modern solcellsanläggning som ska göra byggnaden självförsörjande på fastighetsel. Även på busstorget finns det solceller på taket och i garaget finns det laddstolpar för elbil.

Stora utmaningar, små störningar

Resecentrum Strängnäs har byggts samtidigt som tågtrafiken har rullat på. Det är en stor utmaning att bygga i en miljö där tågen ska gå som vanligt. Störningarna ska minimeras så att en stor mängd tågpendlare inte behöver göra avkall på bekvämlighet.

Även arbetsmiljön ska vara trygg för alla inblandade. Därför byggdes en provisorisk, cirka 45 meter lång, tunnel över spåret för att göra både arbetsområdet och tågområdet säkert.

Projekt i samverkan

Projektet är en totalentreprenad och har präglats av samverkan mellan de tre parterna: Strängnäs kommun, Trafikverket och NCC. Arbetena med resecentrum samt Svealandsbanan har samordnats inom NCC. En nära och tät dialog har skapat förutsättningar för projektets framgångsrika genomförande. 

Strängnäs resecentrum stod klart hösten 2017 och invigdes officiellt den 10 december samma år. 

Bild på Johan Karlsson, projektchef NCC Building.
Johan Karlsson

Produktionschef, NCC Building Sweden