Resecentrum Strängnäs

På uppdrag av Trafikverket har NCC byggt Strängnäs nya resecentrum. Förutom stationsbyggnad över spåren ingår även parkeringsgarage med 138 platser och ett busstorg.

Det nya resecentret har byggts över det nya dubbelspåret intill Södertäljevägen i Strängnäs. Resecentrum är ett delprojekt i utbyggnaden av Svealandsbanan med dubbelspår samt tunnlar på sträckan mellan Strängnäs och Härad. Projekten ökar kapaciteten för tågtrafiken. Utbyggnaden av Svealandsbanan startade hösten 2014.

– Förutom den ökade kapaciteten med dubbelspåret som byggs samtidigt, har vi underlättat tillgängligheten för pendlarna med den nya stationsbyggnaden, busstorget i markplan samt garage under mark, säger Susanne Victorin, avdelningschef på NCC Building.

Stora utmaningar, små störningar

Det är en stor utmaning att bygga i en miljö där tågen ska gå som vanligt. Störningarna ska minimeras så att dagens stora mängd tågpendlare inte behöver göra avkall på bekvämlighet. Även arbetsmiljön ska vara trygg för alla inblandade.

Säkrare passage

Stationsbyggnaden är ett modernt inslag i den nuvarande miljön med uppvärmd vänthall, kiosk, café och wc. De nya förutsättningarna ger en säkrare passage mellan tåg, bussar och garage.

Strängnäs resecentrum stod klart hösten 2017. År 2018 ska alla arbeten med dubbelspåret vara klart. Projektet är ett samarbetsprojekt med Strängnäs kommun. Arbetena med resecentrum samt Svealandsbanan samordnas inom NCC.

Bild på Johan Karlsson, projektchef NCC Building. Foto/illustration: Erik Mårtensson
Johan Karlsson

Produktionschef, NCC Building Sweden