Ramavtal asfaltarbeten, partnering, Kalmar

I partnering med Kalmar kommun ska NCC utföra beläggningsarbeten inom ramen för ett ramavtal. Avtalet är det andra ramavtalet för beläggningsarbeten i asfaltbranschen som utförs i partnering.

Vi ser väldigt positivt på det nya avtalet och den större möjlighet till insyn det innebär. Det underlättar när vi jobbar mot våra mål om minskad miljöpåverkan och ökad kvalitet.
Henrik Bertilsson, entreprenadledare på Kalmar kommun
John Persson

Area Manager Kalmar Karlskrona, NCC Industry