NCC tecknar ramavtal för asfaltarbeten i partnering med Kalmar kommun

NCC och Kalmar kommun har tecknat ett ramavtal i partnering för beläggningsarbeten. Ramavtalet, som är det andra avtalet i branschen, har ett uppskattat ordervärde om ca 200 MSEK och löper under två år med möjlighet till två års förlängning årsvis.

– Vi ser väldigt positivt på det nya avtalet och den större möjlighet till insyn det innebär. Det underlättar när vi jobbar mot våra mål om minskad miljöpåverkan och ökad kvalitet, säger Henrik Bertilsson, entreprenadledare på Kalmar kommun.

Ramavtalet omfattar beläggningsarbeten, lagningsarbeten, återställning, underhållsarbeten och nybyggnation i Kalmar kommun under två år. NCC har det nuvarande ramavtalet för beläggningsarbeten i kommunen. Tillsammans ska parterna jobba för höjd kvalitet som ska leda till en optimerad livslängd på asfalten och minimerat underhållsarbete. Arbetet skall göras med minsta möjliga miljöpåverkan.

– Med detta partneringavtal går Kalmar kommun i bräschen för en välbehövd branschförändring mot större fokus på högre kvalitet och större kostnadseffektivitet över tid. Vi står redo att fortsätta goda samarbetet och ser fram emot ett viktigt gemensamt steg mot att skapa högre värden inom vår bransch, säger Tobias Pettersson, avdelningschef Asphalt South, NCC Industry.

Det är andra gången ett kommunalt beläggningsavtal upphandlas i partnering i Sverige, det första slöts mellan NCC och Kristianstad kommun 2022. Partnering är en strukturerad samverkansform där aktörerna samarbetar för projektets bästa i en öppen dialog och en transparent arbetsmiljö. Samverkansformen, som bygger på fullständig öppenhet, skapar mervärde för båda parter.

Avrop inom ramavtalet kommer att avropas successivt inom affärsområde NCC Industry.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tobias Pettersson, avdelningschef asfalt, NCC Industry, tobias.pettersson@ncc.se 
Carin Kärrberg, kommunikationspartner NCC, carin.karrberg@ncc.se

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank