Visionsbild: Sweco

NCC bygger ny pilothall för RISE i Örnsköldsvik

NCC och RISE bygger Bioeconomy Arena, en pilothall med testbäddsanläggning för utveckling av nya biokemiska produkter.

Pilothallen i Domsjö, Örnsköldsvik omfattar 2600 kvadratmeter och uppförs i trästomme med träfasad och tillhörande sedumtak på del av huset. Byggnaden byggs med ambitionen miljöbyggnad silver och inrymmer specialanpassade testytor, laboratorier och tillhörande kontor med mötesplats för forskningsverksamhet.

− Den nya pilothallen möjliggör uppskalning och kommersialisering av nya biobaserade produkter och lösningar. Genom ett industrinära samarbete förs vetenskaplig spetskompetens, toppmodern teknik och entreprenörer samman för att öka omställningstakten mot en bioekonomi och ett resilient samhälle, säger Pia Sandvik, VD RISE

Huset byggs med en trästomme som medför ett lågt klimatavtryck, trä är dessutom en naturlig resurs och ett förnybart material.

Ambition är att uppnå miljöcertifieringen Miljöbyggnad Silver, det innebär att miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda granskas av tredje part och det blir som en kvalitetssäkring ur miljösynpunkt. Sexton olika värden mäts i certifieringen, det handlar om allt från energiåtgång, till att el och värme kommer från miljösäkra källor, att ventilation och luftkvalitet håller god standard och att byggnadsmaterialet är väldokumenterat och inte innehåller några miljö- eller hälsofarliga ämnen.

Även delen av sedumtak som anläggs på huset stöttar den biologiska mångfalden, det bidrar både med en naturligt isolerande effekt och dessutom lockar det fjärilar, humlor, bin och fåglar.

NCC viktigaste uppdrag är att bidrar med kunskap och kompetens i hela byggprocessen och då särskilt om hur man kan bygga på ett mer miljömässigt hållbart sätt och med en minskad klimatpåverkan.

Daniel Ödling

Produktionschef, Södra Norrland, NCC Building Sweden