Sjunde huset i Kiruna.

Passivhus "Sjunde huset" Kiruna

”Sjunde huset” i Tuolluvaara strax utanför Kiruna är Sveriges nordligaste passivhus.

7:e huset var ett samverkansprojekt mellan NCC, Kiruna kommun och Luleå Tekniska Universitet. Parhuset baserades på NCC:s koncept för energieffektiva småhus. Byggnaden har en stomme i trä och rymmer två lägenheter på 140 m2. Varje lägenhet är utrustad med ca 15 m 2 solceller, med placering på fasaden för optimerad effekt även på vintern då reflektionen från snön ökar elproduktionen.

Placering i "nya Kiruna"

Huset har uppförts i Tuolluvaara, en del av det nya Kiruna. Klimatet klassas som arktiskt/subarktiskt.

Energieffektivt

Värmen i huset distribueras med luftburen värme med verkningsgrad på över 80 %. Distriktsvärmen försörjer ventilationsaggregatets värmebatteri, tvättmaskin, torktumlare samt diskmaskin. Fjärrvärmenätet är samförlagt med vatten- och avloppsledningarna. De två energismarta duscharna/lägenhet har en årsbesparing på ca 1.750 kWh/år. Vattnet från duscharna renas i ett filtersystem och cirkuleras. Den specifika energianvändningen har beräknats till ca 50 kWh/m 2/år. Energianvändningen exklusive hushållsel är beräknat till 7.000 kWh/år.

Se filmen om det Sjunde Huset i Kiruna: