Vinterbild på en omriktarstation, tillhörande elledningen

Omriktarstation för baltisk elförbindelse

På uppdrag av ABB byggde NCC anläggningen för den omriktarstation i Nybro som omvandlar ström för NordBalt – en elförbindelse mellan Sverige och Litauen. I stationen sker omvandlingen mellan svenska stamnätets växelström och NordBalts likström.

NCC anlade även, i en separat entreprenad, på uppdrag av Svenska Kraftnät en 4 mil lång markkabeln från Nybro till kusten där den 40 mil långa sjökabeln till Litauen tar vid, den läser du mer om här.

Omriktarstationen omvandlar växelström till likström som har lägre energiförluster vid överföring över långa sträckor såsom till Baltikum. Spänningsnivån är 300 kilovolt och effekten 700 megawatt motsvarande en mindre kärnkraftsreaktor.

NCC uppförde totalt 6 000 kvadratmeter byggnader och markarbeten på en yta av 30 000 kvadratmeter. Tillsammans med ABB lade vi stor omsorg på att skapa en säker anläggning. Alla byggdelar förbands och jordades.

Inne i reaktorhallen gjordes fullständig magnetisk avskärmning i aluminium. Utvändigt utfördes fundament och uppsamlingstråg för fyra transformatorer. 

Bild på Mats Hylén, produktionschef NCC Infrastructure.
Mats Hylén

Produktionschef, NCC Infrastructure