Omriktarstation för baltisk elförbindelse

På uppdrag av ABB bygger NCC anläggningen för den omriktarstation i Nybro som ska omvandla ström för NordBalt – en ny elförbindelse mellan Sverige och Litauen. I stationen sker omvandlingen mellan svenska stamnätets växelström och NordBalts likström.

NCC anlägger även, i en separat entreprenad, på uppdrag av Svenska Kraftnät en 4 mil lång markkabeln från Nybro till kusten där den 40 mil långa sjökabeln till Litauen tar vid.

Omriktarstationen omvandlar växelström till likström som har lägre energiförluster vid överföring över långa sträckor såsom till Baltikum. Spänningsnivån är 300 kilovolt och effekten 700 megawatt motsvarande en mindre kärnkraftsreaktor.

NCC uppför totalt 6 000 kvadratmeter byggnader och markarbeten på en yta av 30 000 kvadratmeter. Tillsammans med ABB lägger vi stor omsorg på att skapa en säker anläggning. Alla byggdelar förbinds och jordas.

Inne i reaktorhallen görs fullständig magnetisk avskärmning i aluminium. Utvändigt utförs fundament och uppsamlingstråg för fyra transformatorer. 

Bild av omriktarstation
Bild av NCC:are i arbete på Nordbalt omriktarstation
Bild på Mats Hylén, produktionschef NCC Infrastructure. Foto/illustration: Okänd
Mats Hylén

Produktionschef, NCC Infrastructure