Drönarfoto över

Ny elmotorväg från Nybro till Baltikum

NCC har anlagt 4 mil av NordBalt - en ny ”elmotorväg” mellan Sverige och Litauen som ansluter Baltikum till nordisk och europeisk elmarknad. Markkabeln från Nybro i Småland förbinder stamnätet med sjökabeln till Litauen. NCCs uppdrag omfattade schakt, transport, kabelförläggning och återställande. Markkabeln tillverkades och skarvades av ABB.

Våren 2014 började NCC schakta för att sedan lägga ner markkabeln – en likströmsförbindelse som sträcker sig från Nybro, väster om Kalmar, fram till Sandvik, öster om Hagby, vid Östersjökusten. Spänningsnivån är 300 kilovolt och effekten 700 megawatt. Via ett nytt ställverk och den omriktarstation i Nybro som också byggdes av NCC (läs mer här), anslöts markkabeln till svenska stamnätet och till den 40 mil långa sjökabeln från Sandvik till Klaipeda i Litauen.

Nordbalt är ett av de stora infrastrukturprojekten och delfinansierades av EU för att koppla samman alla EU-länder och skapa fri rörlighet på elmarknaden.

Utförande

Den 42 kilometer långa markförlagda kabelsträckan delades in 49 olika kabelsträckor. Sträckorna varierade mellan ca 600-1060 m. Transporterna av kabeltrummorna, som mest vägde 18 ton, skedde med en kabelvagn dragen av en traktor. De hämtades på ett av beställaren tillhandahållet upplag mitt på sträckan. Vagnen som var framtagen av NCC var både självlastande och självlossande.Den användes även vid utläggningen av kabeln där den stod uppställd vid en skarvplats och därifrån med hydraulisk drift antingen roterade eller bromsade trumman.

Kablarna, som skulle vara två i bredd, vinschades en och en ut i diket på en byggd bana av rullar och vinkelrullar. På strategiskt valda platser placerades påfösare/matare ut som reglerades efter samma hastighet som vinschen.
Efter avslutad förläggning avetablerades utrustningen och kablarna placeras i sitt slutliga läge. I detta skede rullades även ut en Ø40mm optoslang för kommunikation.

Metoden för kabelförläggningen är en beprövad ”push and pull” teknik som vi även använt oss av i tidigare projekt både med stora som små kablar med ett fantastiskt resultat.

Bild på Mats Hylén, produktionschef NCC Infrastructure.
Mats Hylén

Produktionschef, NCC Infrastructure