Ny elmotorväg från Nybro till Baltikum

NCC anlägger 4 mil av NordBalt - en ny ”elmotorväg” mellan Sverige och Litauen som ansluter Baltikum till nordisk och europeisk elmarknad. Markkabeln från Nybro i Småland förbinder stamnätet med sjökabeln till Litauen. NCCs uppdrag omfattar schakt, transport, kabelförläggning och återställande. Markkabeln tillverkas och skarvas av ABB.

Våren 2014 började NCC schakta för att sedan lägga ner markkabeln – en likströmsförbindelse som sträcker sig från Nybro, väster om Kalmar, fram till Sandvik, öster om Hagby, vid Östersjökusten. Spänningsnivån blir 300 kilovolt och effekten 700 megawatt. Via ett nytt ställverk och den omriktarstation i Nybro som också byggs av NCC, ansluts markkabeln till svenska stamnätet och till den 40 mil långa sjökabeln från Sandvik till Klaipeda i Litauen.

Nordbalt är ett av de stora infrastrukturprojekten som delfinansieras av EU för att koppla samman alla EU-länder och skapa fri rörlighet på elmarknaden. I slutet av 2015 beräknas NordBalt-förbindelsen vara helt klar för att leverera el.

Utförande

Den 42 kilometer långa markförlagda kabelsträckan delades in 49 olika kabelsträckor. Sträckorna varierade mellan ca 600-1060 m. Transporterna av kabeltrummorna, som mest vägde 18 ton, skedde med en kabelvagn dragen av en traktor. De hämtades på ett av beställaren tillhandahållet upplag mitt på sträckan. Vagnen som var framtagen av NCC var både självlastande och självlossande.Den användes även vid utläggningen av kabeln där den stod uppställd vid en skarvplats och därifrån med hydraulisk drift antingen roterade eller bromsade trumman.

Kablarna, som skulle vara två i bredd, vinschades en och en ut i diket på en byggd bana av rullar och vinkelrullar. På strategiskt valda platser placerades påfösare/matare ut som reglerades efter samma hastighet som vinschen.
Efter avslutad förläggning avetablerades utrustningen och kablarna placeras i sitt slutliga läge. I detta skede rullades även ut en Ø40mm optoslang för kommunikation.

Metoden för kabelförläggningen är en beprövad ”push and pull” teknik som vi även använt oss av i tidigare projekt både med stora som små kablar med ett fantastiskt resultat.

norbalt2
Bild på Mats Hylén, produktionschef NCC Infrastructure. Foto/illustration: Okänd
Mats Hylén

Produktionschef, NCC Infrastructure