Närbild på när ett barn gungar och en vuxen hjälper ett annat barn med gungan. I bakgrunden ses lägenhetshus och en skola.

Nysatsning på skolor i Mariestad

Mariestads kommun satsar på utbildning och bygger ihop med NCC två nya F – 6-skolor för sammanlagt 700 elever. De nya skolorna är anpassade till dagens pedagogik och ersätter fyra grundskolor från 50- och 60-talen.

Projektet sker i partneringsamarbete mellan NCC och Mariestads kommun och är ett av de största i Mariestads historia. Fokus ligger på att hitta de bästa lösningarna för kvalitet, byggtid och kostnad. Att bygga två skolor samtidigt ger också synergieffekter. Till exempel blir driftlösningarna för ventilation och uppvärmning densamma. Även om skolorna i sig får helt olika utseenden rymmer de 350 elever vardera. Skolorna byggs med passivhusteknik.

Nya möjligheter till lärande

De nya skolorna får förutom varsitt tillagningskök, där skolmaten lagas på plats, också varsin fullstor idrottshall. Hallarna ger möjlighet till bollsport samt gymnastik. En av hallarna får även en hoppgrop för gymnastik. De nya idrottshallarna bidrar även till fler träningsmöjligheter för kommunens föreningsliv.

Många elever har fram till nu fått ta sig till en annan skola för att få undervisning i vissa ämnen. I och med de nya skolorna samlas all undervisning på ett och samma ställe, vilket skapar en tryggare skolmiljö. Både lärare och elever får en bättre arbetsmiljö. Skolstarten är hösten 2017.

Arkitekturen

Liljewall Arkitekter har ritat skolan och idrottshallen som ska byggas på den tomt där förskolan Hertigen ligger idag. Arkitektbyrån Contekton Arkitekter har ritat skolan som ska ligga nära Lockerudskolan som rivs. De gamla och slitna skolorna som läggs ned är Leksberg, Kronopark, Lockerud och Flitiga Lisans skola. Till dess att de nya skolorna står klara fortsätter undervisningen i befintliga skolor.

Bild på Daniel Dahlberg, affärschef NCC Building Sweden
Daniel Dahlberg

Affärschef, NCC Building Sweden