Närbild på när ett barn gungar och en vuxen hjälper ett annat barn med gungan. I bakgrunden ses lägenhetshus och en skola.

Nysatsning på skolor i Mariestad

I en satsning på utbildning har Mariestads kommun tillsammans med NCC byggt två nya F–6-skolor för sammanlagt 700 elever. Nya Prismaskolan och Unicaskolan är anpassade till dagens pedagogik och ersätter fyra äldre grundskolor från 1950- och 60-talet.

Samverkan ger nya möjligheter till lärande

Samarbetet i projektet har skett i partnering mellan NCC och Mariestads kommun och är ett av de största i Mariestads historia. Fokus har varit att hitta de bästa lösningarna för kvalitet, byggtid och kostnad. Att bygga två skolor samtidigt ger också synergieffekter. Till exempel blir driftlösningarna för ventilation och uppvärmning densamma. Även om skolorna i sig får helt olika utseenden rymmer de 350 elever vardera. Skolorna byggs med passivhusteknik.

Flexibla lokaler i två nya skolor

Skolorna ligger i ett parkområde i närheten av Mariestads centrum. Många elever har tidigare fått ta sig till en annan skola för att få undervisning i vissa ämnen. I och med de nya skolorna samlas all undervisning på ett och samma ställe, vilket skapar en tryggare skolmiljö. Både lärare och elever får en bättre arbetsmiljö. 

Unicaskolan erbjuder moderna lokaler som är inspirerade av den park och natur som omger skolan. Prismaskolan erbjuder ljusa lokaler inspirerade av sjön Vänern med ingivande natur. 

Båda skolor är utformade för att ge förutsättningar för flexibla undervisningsmöjligheter där skola och fritidshem samverkar. Skolgårdarna ger möjlighet till varierande aktiviteter. De nya skolorna har också varsitt tillagningskök, där skolmaten lagas på plats.

En fullstor idrottshall har också byggts vid respektive skola. Hallarna ger möjlighet till bollsport samt gymnastik. En av hallarna får även en hoppgrop för gymnastik. De nya idrottshallarna bidrar även till fler träningsmöjligheter för kommunens föreningsliv.

Bild på Daniel Dahlberg, affärschef NCC Building Sweden
Daniel Dahlberg

Affärschef, NCC Building Sweden