Arkitektskiss: Liljewall

Nya Burlövsbadet

NCC bygger i partnering med Burlövs kommun nya Burlövsbadet i Arlöv, strax norr om Malmö.

Burlöv är idag en av Sveriges mindre kommuner, men om 20 år räknar man med att ha fördubblats från 19 000 till 40 000 invånare. Detta tack vare de fyra nya järnvägsspår som byggs mellan Malmö och Lund (av NCC i joint venture med OHL) samt den nya pendeltågsstation som byggs i Burlöv. I anslutning till den nya stationen planerar kommunen för ett nytt stort bostadsområde där det nya badhuset är en viktig del. 

Nya Burlövsbadet byggs nära den nya stationen, mellan de nya järnvägsspåren och kommunens gamla badhus från 1971. Det gamla badet kommer att vara i drift under byggtiden och rivs när det nya är klart 2022.

Burlöv har en aktiv simklubb som tillsammans med kommunen varit delaktiga i utformningen av den nya simhallen, som man hoppas ska bli en viktig och levande mötesplats.

Bild på Magnus Jarebrant, affärschef Malmö/Lund, NCC Building.
Magnus Jarebrant

Affärschef, Syd, NCC Building Sweden