Bild på projektet Norsborgsdepån i södra Stockholm. Överblick över en järnvägsvagnhall med två spår och verktyg på båda sidor.

Bättre kollektivtrafik med ny depå

NCC bygger en verkstadsanläggning i SL:s nya tunnelbanedepå i Norsborg för SL:s nya tunnelbanetåg. Uppdragsgivare är SL och entreprenaden genomförs i form av en samverkansentreprenad. Den nya depån utgör en del av SL:s paket för att förbättra och förtäta trafiken på Röda linjen.

Depån byggs inom SL:s spårområde i anslutning till Norsborgs tunnelbanestation. Projektet omfattar en verkstadsdepå för tunnelbanan med verkstadsplatser och kontor ovan jord, tvätthall för tåget i berget samt anläggning av spår, el, signalsystem och tele både ovan jord och i bergrum.

Den nya depån ska användas till att ta hand om, serva och tvätta de nya tunnelbanetågen. Den ger också SL möjlighet att placera vagnar i Norsborg. Vagnarna kommer då att vara vid ändstationen där de behövs när trafiken startar, idag körs tomma tåg från Nyboda (Liljeholmen) ut till ändstationerna.

Den nya tunnelbanedepån ska stå klar under hösten 2016 och utgör en del av SL:s trestegspaket för att förbättra och förtäta trafiken på Röda linjen. Upprustningen består av nya längre tunnelbanetåg, ett nytt signalsystem samt en ny modern depå.

Se filmen om Norsborgsdepån: