Fokusbild på växter som sticker upp ur grunt vatten, med stenar i bakgrunden.

Hållbar infrastruktur i nya Norrtälje Hamn

Norrtälje Hamn är en helt ny, hållbar stadsdel som växer fram bredvid en historisk stadskärna. NCC har fått uppdraget att utveckla dess infrastruktur.

I etapper fram till 2022 ska NCC nu skapa hållbara lösningar för områdets infrastruktur i form av vatten- och avloppsnät, gator, cykelstråk, strandpromenad och parker. Dessutom byggs en ny hamnpir och dagvattendammar anläggs för att ta hand om och rena dagvattnet i stadsdelen. Sanering av mark i den tidigare industrihamnen utgör också en betydande del av uppdraget.

Strategisk samverkan

Det är i strategisk samverkan med Norrtälje kommun som infrastrukturen i den nya stadsdelen Norrtälje Hamn utvecklas. Projektet genomförs i partnering, som är en samarbetsform där projektets nyckelaktörer löser uppdraget tillsammans i öppen dialog och med projektets bästa i fokus. Det långsiktiga samarbetet och helhetsåtagandet ger högre effektivitet och kvalitet i genomförandet.

Solgryningen lyser upp Antuna pumpstation och en bil intill, samt naturen i bakgrunden. Foto/illustration: Okänd
Antuna pumpstation, Upplands Väsby

NCC har på uppdrag av Käppalaförbundet renoverat och byggt om Antuna pumpstation.

I en delvis upplyst bergtunnel arbetar byggmaskiner, med andra fordon närvarande. Foto/illustration: Okänd
Käppalaverket, Lidingö, Stockholm

NCC har byggt ut Käppalaverket på Lidingö utanför Stockholm. Verket renar avloppsvatten från elva kommuner i Storstockholm och producerar klimatvänlig biogas till 100 kommunala bussar.

Bild på en blåkakelfärgad vattenbassäng, med rör som utgår från väggen och dyker i golvet. Foto/illustration: Okänd
Bromölla vattenverk

Bromölla vattenverk behövde dubbla sin kapacitet och leverera vatten till Näsum och Olofström. Projektet genomfördes i partnering i två etapper.

Simsholmens avloppsreningsverk. Stora utomhusbassänger och små fordonsgarage, med Jönköping över sjön i bakgrunden. Foto/illustration: Okänd
Simsholmens avloppsreningsverk, Jönköping

Om- och tillbyggnad av Simsholmens avloppsreningsverk. Som en följd av ett expansivt bostadsbyggande i Jönköping behövde det centralt belägna avloppsreningsverket Simsholmen anpassas till att ligga ”mitt i staden”. Ett partneringprojekt gjort i flera etapper.