Drönarbild över nya Norrtälje hamn under uppbyggnad, där en båt redan ligger ankrad. Foto: Joakim Kröger

Hållbar infrastruktur i nya Norrtälje Hamn

Norrtälje Hamn är en helt ny, hållbar stadsdel som växer fram bredvid en historisk stadskärna. NCC har fått uppdraget att utveckla dess infrastruktur.

I etapper fram till 2022 ska NCC nu skapa hållbara lösningar för områdets infrastruktur i form av vatten- och avloppsnät, gator, cykelstråk, strandpromenad och parker. Dessutom byggs en ny hamnpir och dagvattendammar anläggs för att ta hand om och rena dagvattnet i stadsdelen. Sanering av mark i den tidigare industrihamnen utgör också en betydande del av uppdraget.

Strategisk samverkan

Det är i strategisk samverkan med Norrtälje kommun som infrastrukturen i den nya stadsdelen Norrtälje Hamn utvecklas. Projektet genomförs i partnering, som är en samarbetsform där projektets nyckelaktörer löser uppdraget tillsammans i öppen dialog och med projektets bästa i fokus. Det långsiktiga samarbetet och helhetsåtagandet ger högre effektivitet och kvalitet i genomförandet.