Hållbar infrastruktur i nya Norrtälje Hamn

Norrtälje Hamn är en helt ny, hållbar stadsdel som växer fram bredvid en historisk stadskärna. NCC har fått uppdraget att utveckla dess infrastruktur.

I etapper fram till 2022 ska NCC nu skapa hållbara lösningar för områdets infrastruktur i form av vatten- och avloppsnät, gator, cykelstråk, strandpromenad och parker. Dessutom byggs en ny hamnpir och dagvattendammar anläggs för att ta hand om och rena dagvattnet i stadsdelen. Sanering av mark i den tidigare industrihamnen utgör också en betydande del av uppdraget.

Strategisk samverkan

Det är i strategisk samverkan med Norrtälje kommun som infrastrukturen i den nya stadsdelen Norrtälje Hamn utvecklas. Projektet genomförs i partnering, som är en samarbetsform där projektets nyckelaktörer löser uppdraget tillsammans i öppen dialog och med projektets bästa i fokus. Det långsiktiga samarbetet och helhetsåtagandet ger högre effektivitet och kvalitet i genomförandet.

Historia möter nutid

Norrtälje Hamn blir en helt ny central stadsdel som innebär en förlängning och fördubbling av Norrtäljes stadskärna med ytor för bostäder, handel, rekreation och service. Här byggs bland annat nya 5 000 bostäder. En viktig del i utvecklingen av den nya stadsdelen blir att kombinera den gamla stadskärnans identitet med en modern tolkning av Norrtälje.

De bästa hållbara lösningarna

Inom NCC mobiliseras nu expertteamen inom infrastruktur, sanering, vattenrening, teknik, miljö och hållbarhet. Allt för att möta de ambitiösa hållbarhetsmål som kommunen har för nya Norrtälje Hamn. Målet är en levande stadsdel där det finns goda förutsättningar för att leva hållbart.

Solgryningen lyser upp Antuna pumpstation och en bil intill, samt naturen i bakgrunden. Foto/illustration: Okänd
Antuna pumpstation, Upplands Väsby

NCC har fått i uppdrag av Käppalaförbundet att renovera och bygga om Antuna pumpstation.

I en delvis upplyst bergtunnel arbetar byggmaskiner, med andra fordon närvarande. Foto/illustration: Okänd
Käppalaverket, Lidingö, Stockholm

NCC bygger ut Käppalaverket på Lidingö utanför Stockholm. Verket renar avloppsvatten från elva kommuner i Storstockholm och producerar klimatvänlig biogas till 100 kommunala bussar.

Bild på en blåkakelfärgad vattenbassäng, med rör som utgår från väggen och dyker i golvet. Foto/illustration: Okänd
Bromölla vattenverk

NCC bygger om Bromölla vattenverk som skall dubbla sin kapacitet och leverera vatten till Näsum och Olofström. Projektet genomförs i partnering i två etapper.

Simsholmens avloppsreningsverk. Stora utomhusbassänger och små fordonsgarage, med Jönköping över sjön i bakgrunden. Foto/illustration: Okänd
Simsholmens avloppsreningsverk, Jönköping

Ett pågående partneringprojekt i flera etapper. Som en följd av ett expansivt bostadsbyggande i Jönköping behöver det centralt belägna avloppsreningsverket Simsholmen anpassas till att ligga ”mitt i staden”.