Norrortsleden, Stockholm

Snabb och säker väg i samklang med naturen.

NCC har byggt sju kilometer mötesfri väg varav en kilometer tunnel på Norrortsleden. Leden förbättrar förbindelserna mellan kommunerna i norra Storstockholm. I oktober 2008 öppnades vägen för trafik.

Arbetet med Norrortsleden genomfördes i en funktionsentreprenad, vilket innebär projektering, byggande och drift- och underhåll i 15 år utifrån ställda funktionskrav.

I åtagandet ingick förutom vägen och tunneln även sju passager, över och under Norrortsleden, två cirkulationsplatser och alla tekniska system för en säker väg.

Norrortsleden har gett många fördelar för både boende i de berörda kommunerna och för trafikanter. Restiderna i rusningstrafik har förkortats dramatiskt och förbindelsen mellan E4 och E18 har bilvit säkrare.

Då området kring Norrortsleden präglas av ett rikt djur- och friluftsliv har vi byggt vägen med hänsyn till natur- och kulturlandskapet. Löttingetunneln och två särskilt utformade broar har byggts för att underlätta småviltets och friluftslivets passage över vägen.

Projektet uppmärksammades bland annat i Dagens Nyheter, läs artikeln här.

Arbetsmiljöpris

NCC:s betongarbetslag på plats tilldelades i juni 2006 ett arbetsmiljöpris för bästa arbetslag.

Fakta

  • Om Norrortsleden: 16 km lång tvärförbindelse mellan E 4 vid Häggvik (Uppsalavägen) och E 18 vid Rosenkälla (Norrtäljevägen).
  • Körtid i rusningstid: 15 minuter att jämföras med tidigare 45 minuter.
  • Sträcka 3: 7 km. Täby Kyrkby-Rosenkälla. Mötesfri väg med omväxlande 2+1 körfält med mitträcken, varav drygt 1 km i tunnel. Öppnades för trafik oktober 2008.
  • Sysselsatta: 25 yrkesarbetare, 15 tjänstemän.
  • Sträcka 2: 8 km. Edsberg-Täby Kyrkby. Fyrfältig motorväg varav drygt 2 km i tunnel.
  • Sträcka 1: 1 km. Häggvik-Edsberg. Färdig och öppen för trafik sedan 1998.
  • NCCs åtagande: NCC har ett helhetsåtagande med projektering och byggande samt drift- och underhåll i 15 år för den aktuella vägsträckan.