Kvarteret Trevnaden, moderna rad- och flerbostadshus med omväxlande svart tegelstensfasad och vit betongfasad.

Kollektivt hyreshus, Malmö

NCC har byggt 170 hyresrätter varav 45 lägenheter med kollektiva möjligheter i Malmö. Husen som ligger i Norra Sofielund, mellan Rosengård och Möllevången har en mycket låg energianvändning. Kvarteret byggdes i samverkan med MKB, Malmö kommunala bostadsbolag.

Intresseföreningen Kollektivhus i Malmö, KiM med 100 medlemmar som önskar bo med fler, tog initiativet till kollektivhuset i en av fastigheterna som byggts i kvarteret. Kollektivhuset är det första i Malmö som inte har specifik inriktning, till exempel ålder, utan vänder sig till alla som vill bo kollektivt. Boytan i lägenheterna i kollektivhuset är lite mindre än normalt, men de gemensamma ytorna är desto större och fler. Varje lägenhet har också eget kök.

Idag bor man inte nödvändigtvis kollektivt av ideologiska skäl, utan för att underlätta vardagen. Om man delar på matlagning och att hämta barn från dagis och skola får man tid över till annat. Det ger också ett mer socialt och billigare liv. Kollektivhus byggs även i Stockholm och Göteborg.

Kvarteret har fina umgängesytor

Förutom de 45 lägenheterna med kollektiva möjligheter, har NCC även byggt 132 hyreslägenheter. Allt ryms i tre familjehus och tretton radhus på gården. För att främja gemenskapen även i de vanliga hyresrätterna finns fler gemensamma lokaler än vanligt, brevlådor i entrén och stortvättstuga där flera tvättar samtidigt. På gården har de boende hushållsodlingar och många cykelparkeringar.

Bostäderna är miljöcertifierade som Miljöbyggnad nivå Silver - det betyder i första hand att de uppfyller höga krav på effektiv energianvändning, sunda materialval, tyst inomhusmiljö, god ventilation och hög fuktsäkerhet. Arbetet har utförts i partnering.

Boendet ger minsta möjliga miljöpåverkan vilket innebär att bostäderna bara behöver 54 kilowattimmar per kvadratmeter. Det är 40 procent lägre än Boverkets krav för ett nyproducerat hus.